Puuinfon uusi opas ohjeistaa paloturvallisen puutalon rakentamisessa

Uutiset 11.12.2017

Puuinfon julkaisema ensipainos Paloturvallinen puutalo -oppaasta suunniteltiin samaan aikaan, kun uutta paloturvallisuusasetusta laadittiin.


Sanne Katainen / VL-arkisto
Paloturvallinen puutalo -oppaassa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Puuinfo on julkaissut ensipainoksen puisten rakennusten paloturvallisuutta käsittelevästä Paloturvallinen puutalo -oppaasta. Opas perustuu vuoden vaihteessa voimaan astuviin uusiin palomääräyksiin.

Tammikuun 1. päivä voimaan astuva asetus rakennusten paloturvallisuudesta korvaa nykyisen määräyksen RakMK E1. Asetuksella muun muassa laajennetaan puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

”Teimme opasta samaan aikaan, kun asetusta laadittiin”, Puuinfon tekninen asiantuntija Tero Lahtela kertoi Puupäivässä 30. marraskuuta.

Oppaan tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun. Se pyrkii myös havainnollistamaan puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa.

”Oppaassa ohjeistetaan asetuksen soveltamista asuin- ja toimitilarakentamisessa. Se on ikään kuin suunnittelijan keittokirja”, Lahtela täsmentää.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan.

Oppaan ensipainosta jaettiin Puupäivillä, ja lopullinen versio julkaistaan keväällä 2018.

Jo nyt Puuinfon sivuilla on kuitenkin julkaistu oppaan liitteet.

Puuinfo toivoo kommentteja sekä oppaan perusosasta että liitteistä. Kommentteja voi jättää vuoden loppuun saakka Puuinfon palautelaatikkoon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit