Mäntyterva on pelastettu: rahat rekisteröintiin kasassa, tervanpoltto Elävän perinnön luetteloon

Uutiset 21.12.2017

Mäntytervan REACH-rekisteröintiin tarvittava summa saatiin kasaan. Tervanpoltto on myös valittu Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.


Vesa-Matti Väärä / VL-arkisto
Tervanpoltto tervahaudoissa on valittu Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Koneen Säätiö on myöntänyt Eläköön terva ry:lle 10 000 euroa, jotka tarvitaan mäntytervan REACH-rekisteröintiin. Euroopan kemikaalilainsäädäntö edellyttää markkinoille tuotavien kemikaalien rekisteröintiä 1.6.2018 mennessä.

Rahoituksen keräämiseksi Eläköön terva ry käynnisti Pelastetaan Terva -kampanjan syksyllä 2015. Syksyyn 2017 mennessä rekisteröintiin tarvittavasta 200 000 eurosta puuttui 10 000 euroa. Joulukuussa Koneen Säätiö myönsi puuttuvan summan yhdistykselle.

”Yhdistyksemme on hyvin kiitollinen Koneen Säätiölle tärkeästä tuesta. Se riittää kaikkien tiedossa olevien kustannusten kattamiseen ja kotimaisten valmistajien tervantuotannon pelastamiseen”, Eläköön Terva ry:n puheenjohtaja Juha Pyötsiä iloitsee yhdistyksen jäsenkirjeessä.

Jos rekisteröinti jäisi tekemättä, mäntytervan kaupallinen valmistus loppuisi Suomesta.

Marraskuussa tervanpoltto tervahaudoissa valittiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon Luonto ja maailmankaikkeus -ryhmässä. Aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon oli ehdolla 95 hakemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi 52 kohdetta marraskuun lopulla julkaisemaansa luetteloon. Luetteloa täydennetään seuraavan kerran vuonna 2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit