Kasvatushakkuista johtuvia puustovaurioita entistä vähemmän

Uutiset 22.02.2017

Kasvatushakkuiden korjuujälki on parempaa yhä useammalla leimikolla aikaisempiin vuosiin verrattuna.


Tommi Hakala
Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksissa annettiin eniten huomautuksia puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä painaumista.

Talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälki oli hyvää 60 prosentilla kohteista. Tulos oli parempi kuin edellisvuonna, kertoo tarkastukset tehnyt Suomen metsäkeskus. Noin kolmasosalla tarkastetuista kohteista oli huomautettavaa, mutta virheellistä korjuuta oli hyvin vähän.

Maakunnittain verrattuna korjuujälki oli parasta Keski-Pohjanmaan leimikoissa. Heikoimmaksi jälki arvioitiin Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa.

Tarkastajilla oli eniten huomautettavaa puustovaurioista. Kaikista havaituista vaurioista runkovaurioita oli noin 3-4 prosenttia ja juurivaurioita puolen prosentin verran.

Rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta toteaa, että puustoltaan ylitiheissä leimikoissa syntyy korjuuvaiheessa runsaasti puustovaurioita. Ennakkoraivauksella voidaan välttää vaurioita puunkorjuun aikana.

Monilla harvennusleimikoilla puustoa oli harvennettu liikaa, jolloin puun tiheys jäi alle metsänhoitosuositusten. 

Tarkastajilla oli usein huomautettavaa myös hakkuukoneiden maastoon jättämistä ajopainaumista sekä liian leveistä ajourista.

Suomen metsäkeskuksen tarkastajat tekivät arvion yhteensä 206 leimikon kasvatushakkuiden korjuujäljestä viime vuonna. Pinta-alaltaan tarkastettuja leimikoita oli yhteensä 1 043 hehtaaria.

Aiheeseen liittyvät artikkelit