Metsäkeskus suosittelee piennartien rakentamista ojitetulle suolle

Uutiset 07.06.2017

Suomen Metsäkeskuksen mukaan metsänomistaja voi edistää puukauppoja suometsästä rakentamalla rekkaliikennettä kantavan piennartien. Metsänomistaja voi saada pientareen rakentamiseen myös tukea.


Kimmo Haimi / VL-arkisto
Piennartien suunnittelu on ajankohtaista, kun suoalueelle kaavaillaan kunnostusojitusta ja siihen liittyviä hakkuita.

Suomen metsäkeskuksen mukaan piennartien rakentaminen on sijoituksena edullisempi kuin metsäautotie. Ojitetulle suolle rakennettu piennartie kantaa tukkirekkaliikennettä ja pidentää leimikon korjuuaikaa.

”Metsäautotien rakentaminen suomaastoon on kallista. Sen sijaan piennartie on kustannustehokas tapa ratkaista kuljetukset. Kilometri piennartietä tuo jopa 70 hehtaaria suometsää kannattavan puunkorjuun piiriin”, suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta kertoo.

Piennartien rakentaminen suometsään maksaa metsäkeskuksen mukaan tavallisesti 2–3 euroa metriltä. Metsänomistaja voi saada piennartien tasaamiseen Kemera-tukea ja verovähennystä, jolloin kustannukseksi jää noin 0,50–0,80 euroa metriltä.

”Puunkorjuu voi olla hankalaa pehmeässä suomaastossa. Piennartie laskee korjuukustannuksia ja vähentää maastovaurioita. Metsänomistaja saa puutavarasta myös paremman hinnan, kun metsäkuljetusmatka ei veny niin pitkäksi”, Nousiainen muistuttaa.

Piennartien suunnittelu on ajankohtaista, kun suoalueelle kaavaillaan kunnostusojitusta ja siihen liittyviä hakkuita. Tien rakentamiseen voi saada Kemera-tukea osana kunnostusojitushanketta. Metsäkeskus suosittelee, että metsänomistajat suunnittelisivat yhdessä piennartien sijainnin ja reitin niin, että tie palvelee mahdollisimman hyvin koko suoalueen puunkorjuuta.

Piennartie tehdään tasaamalla turvemaata noin viisi metriä leveäksi väyläksi. Tien päähän tulee rakentaa riittävän suuri kääntöpaikka tukkirekoille.

Nousiaisen mukaan piennartien kunnossapito on helppoa. Tärkeintä on muistaa raivata hieskoivun vesakkoa tieltä säännöllisin väliajoin. Tien alittavat rummut on myös hyvä puhdistaa riittävän usein, etteivät ne pääse tukkeutumaan.

Koko Suomessa piennarteitä rakennetaan yli 500 kilometriä vuosittain.

Aiheeseen liittyvät artikkelit