Metso-ohjelma etenee odotetusti: Etelä-Suomesta toivotaan metsäluontoa suojeltavaksi

Uutiset 27.02.2017

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön Metso-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.


VL-arkisto
Metso-ohjelman rahoituksella yksityinen metsänomistaja voi perustaa mailleen yksityisen luonnonsuojelualueen.

Metsien monimuotoisuutta turvaava, vuonna 2008 käynnistetty Metso-ohjelma on puolivälissä. Vuoteen 2025 jatkuva vapaaehtoiseen suojeluun perustuva ohjelma tavoittelee kaikkiaan 96 000 hehtaarin suojeltua metsäluontoa. Nyt tavoitteesta on toteutunut 64 prosenttia.

Kemera-rahoituksella metsää voi suojella määräaikaisesti, tällä hetkellä 20 vuodeksi. Kemeran kautta metsää suojeltiin 2 430 hehtaaria. Luonnonsuojelulailla Metso-ohjelman kautta suojeltiin viime vuonna 5 300 hehtaaria.

Viime vuodelle asetetut suojelutavoitteet ylittyivät lähes koko Suomessa. Eniten suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita.Metso-ohjelma eteni erityisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa molemmissa suojeltiin noin 650 hehtaaria.

Kuluvana vuonna Metso-ohjelmaa painotetaan entistä enemmän Etelä-Suomeen. Erityisesti Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen metsänomistajia pyritään tavoittamaan. Etenkin lehdot, rehevät, puustoiset suot sekä laaja-alaiset, luonnoltaan monipuoliset kangasmetsäkohteet ovat haluttuja, kuten myös tulvametsät ja maankohoamisrannikon metsät.

Metso-ohjelman rahoituksella yksityiset maanomistat, kunnat, seurakunnat ja yhtiöt voivat perustaa mailleen suojelukohteita.

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit