Teollisuuspuuta tarjottiin viime vuonna myyntiin 61 miljoonaa kuutiota

Uutiset 04.04.2017

Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puuraaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla parin seuraavan vuoden aikana. Puun kysyntä on kasvanut asteittain ja markkinat ovat piristyneet, tiedottaa Suomen metsäkeskus.


Johannes Wiehn
Puun tarjonta oli viime vuonna vilkkainta Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa suhteessa alueen metsävaroihin ja kestävään hakkuumahdollisuuteen. Kuvassa metsänomistaja Sami Willström ja metsäkoneurakoitsija Nils Rasi Loviisassa.

Suomen metsäkeskuksen mukaan puun kysynnän kasvu on näkynyt puumarkkinoilla jo parin viime vuoden ajan. Viime vuonna tukki- ja kuitupuuta tarjottiin myyntiin kaikkiaan 61 miljoonaa kuutiometriä koko maassa. Se on 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yksityismetsistä puuta tarjottiin myyntiin noin 44,5 miljoonaa kuutiota.

Tarjonta oli vilkkainta Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa suhteessa alueen metsävaroihin ja kestävään hakkuumahdollisuuteen. Hiljaisinta puun tarjonta oli Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilla.

Puun kysyntä on vilkkainta lähellä metsäteollisuuden laitoksia ja suursahoja. Metsäteollisuuden uusien investointien vaikutus näkyi viime vuonna parhaiten Hämeessä ja Keski-Suomessa, missä myös puun tarjonta kasvoi voimakkaimmin edellisvuoteen verrattuna.

”Metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuus vaikuttaa puun myyntiin ja metsänhoidon määrään. Metsäkeskus opastaa erityisesti hiljaisia metsänomistajia metsien käytössä sekä metsän- ja luonnonhoidossa”, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Ensiharvennusrästit kasvoivat entisestään metsissä viime vuonna. Suuressa osassa maata ensiharvennusta tehtiin vain puolet alueellisissa metsäohjelmissa asetetuista tavoitteista.

”Ajallaan tehdyt ensiharvennukset ovat ensiarvoisen tärkeitä metsien tulevan tuottokunnon, laadun ja terveyden kannalta. Teollisuuden biojalostamoinvestoinnit lisäävät erityisesti mänty- ja koivukuidun kysyntää, ja tällaista kuitupuuta saadaan juuri ensiharvennuksista”, Niskanen muistuttaa.

Viime vuoden puun tarjonta on laskettu Suomen metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten pohjalta. Metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista.

Lisätietoa puun tarjonnasta alueittain.

Listietoa ensiharvennuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit