UPM investoi Kaukaan sellutehtaaseen – tuotantokyky kasvaa 30 000 tonnilla vuodessa

Uutiset 20.06.2017

Kaukaan havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa 770 000 tonniin vuonna 2019.


UPM
Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa valmistetaan sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa sekä biopolttoaineita.

UPM uudistaa Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan sellutehtaan tuotantoprosessin eri vaiheita 30 miljoonalla eurolla. Uudistukset kohdistuvat kuitulinjoihin, talteenottoon, haihduttamoon, paalaukseen ja puun käsittelyyn. Laitteiden pääasennustyöt ja käynnistys ajoittuvat vuoden 2018 keväälle.

”Viime vuonna saimme Kaukaalla menestyksekkäästi päätökseen 50 miljoonan euron investoinnin, jossa uudistimme molemmat sellun kuivauskoneet. Nyt olemme päässeet kuivauksen osalta tavoitteeseen ja pystymme tehostamaan tuotantoa hyvin kohdennetuilla uudistuksilla”, sanoo UPM:n Suomen selluntuotannosta vastaava johtaja Sami Saarela.

Hankkeen myötä Kaukaan havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa nykyisestä 740 000 tonnista 30 000 tonnilla 770 000 tonniin vuonna 2019. Valtaosa tuotannosta on havusellua. Kaukaan havusellu tunnetaan markkinoilla vahvana armeerausselluna, joka soveltuu monipuolisiin lujuutta vaativiin loppukäyttöihin.

”Sellun kysyntä jatkaa kasvua erityisesti paperilajeissa, joita hyödynnetään kuluttajatuotteissa. Näitä laatuja ovat esimerkiksi pehmopaperit, tarrapaperit sekä pakkauskartongit. Olemme viime vuosina vastanneet kysynnän kasvuun toteuttamalla vastaavia kohdennettuja investointeja kaikilla sellutehtaillamme. Niiden myötä olemme kustannustehokkaasti kasvattaneet sellun vuosituotantokapasiteettiamme kaikkiaan yli 500 000 tonnilla vuodesta 2013 lähtien”, Saarela kertoo.

UPM:n suurin meneillään oleva selluinvestointi on Kymin 98 miljoonan euron tuotannon laajennus Kuusankoskella. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen uudistukset kohdistuvat puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja jätevesien käsittelyyn. Uudet laitteet kytketään prosessiin ensi syksyn huoltoseisokin aikana. Sen myötä Kymin havu- ja koivusellun tuotanto nousee 870 000 tonniin vuoden loppuun mennessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit