”Metsänomistajan kannattaa olla työnjohtajana omalla hakkuutyömaallaan”, sanoo metsäpalveluyrittäjä – Kokosimme vinkit syksyn puukauppoihin

Jutut 20.08.2021

Puukaupan hyvän vedon ennustetaan jatkuvan syksyllä. Myyjien kannattaa kuitenkin olla tarkkana.


Puukauppa on hinnoiltaan ja määriltään huippuvuoden 2018 tasolla. Sahatavaran vahva kysyntä ja hyvät hinnat siivittivät kaupan keväällä kovaan lentoon. Vilkkaimmat viikot osuivat alkukesään.

Metsäteollisuus ry:n jäsenet ostivat vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana yksityismetsistä reilut 22 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppaa on tehty puolet enemmän kuin viime vuonna.

Tulevasta syksystä ennakoidaan edelleen vilkasta. Myös hyvän kysynnän tilanteessa myyjän kannattaa pysytellä valppaana, vahtia taloudellisia etujaan ja turvautua tarvittaessa asiantuntijan apuun.

Hintatilastot eivät kerro koko totuutta

Itäuusmaalaisille metsänomistajille puukauppa- ja metsänhoitopalveluja tar­joavan Wide Metsä Oy:n osakkaan Roger Widen kesä kului töissä, sillä metsänomistajat myivät innokkaasti puuta.

”Ostajan ja myyjän markkinat ovat kohdanneet nyt hyvin. Markkina on toiminut aika lailla optimaalisesti. Puun myyjät vastasivat hyvin teollisuuden tarpeeseen saada erityisesti kuusitukkia.”

Widen mukaan kuusitukin kuutiohinta oli keväällä usean kuukauden ajan yli 70 euroa kuutiolta, vaikka Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan kuusitukin hinta oli korkeimmillaankin 69 euroa.

”Uskon, että kuusitukin hinta alkaa seiskalla vielä pitkälle syksyyn.”

Myös toiminnanjohtaja Jarmo Haimila Metsänhoitoyhdistys Kaakosta huomauttaa, että viime keväänä puun hinnat olivat huomattavasti kovemmat kuin viralliset hintatilastot kertovat.

”Tilastohinnat ovat vain harmaa aavistus siitä, mitä hinnat todellisuudessa ovat. Esimerkiksi kaupan lisäehtoihin kirjatut hintalisät eivät useinkaan päädy mukaan tilastoihin.”

Laadukas korjuu painaa vaakakupissa

Puukauppaa kilpailutettaessa Roger Wide neuvoo metsänomistajia kiinnittämään huomiota siihen, millaisia kokemuksia ostajan käyttämistä korjuuyrittäjistä on ollut.

Urakoitsijan työjäljestä voi kysellä kokemuksia tutuilta tai käydä katsomassa etukäteen muilla työmailla, jotta pystyy varmistumaan laadukkaasta korjuujäljestä.

”Metsänomistajan kannattaa olla työnjohtajana omalla hakkuutyömaallaan. Silloin lopputulos on varmimmin mieleinen.”

”Kannattaa esittää toiveita myös korjuuajankohdasta. Jos haluaa korjuun ainoastaan kovan maan aikaan, sen voi laittaa kaupan ehdoksi.

Roger Wide painottaa puukaupassa luotta­musta.

”Jos jostakin ostajasta ja sen käyttämästä korjuuyrittäjästä on ennestään hyviä kokemuksia, kannattaa tarkkaan miettiä, lähteekö vaihtamaan sopimuskumppania muutaman euron takia.”

Myös harvennukset kannattaa kilpailuttaa

Toiminnanjohtaja Jarmo Haimila näkee syksyn metsänomistajien kannalta valoisana, vaikka hänen mukaansa vuoden korkeimmat kauppahinnat ovat jo takana.

”Puukaupassa oli keväällä jonkinasteista ylikuumenemista. Kiihkeimmät ajat olivat kesäkuun alussa. Keskikesällä tultiin jo hyvin lähelle tasapainoa. Vientimarkkinat näyttävät syksyn alla edelleen erinomaisen hyviltä. Mitään romahdusta en hintoihin ennusta.”

Haminan, Luumäen, Miehikkälän ja Viro­lahden alueilla toimivan metsänhoitoyhdistyksen väki on ollut tänä vuonna melko kuormittunutta, vaikka puukauppavuosi ei ole Kaakossa ollut ihan ennätysvilkas. Yhdistyksen oma korjuupalvelu oli kiireinen korjuukelpoisen talven ansiosta.

”Nimenomaan tällaisessa tilanteessa puukaupan kilpailutus kannattaa. Myös harvennusleimikot pitää kilpailuttaa, sillä niissäkin on suuria hinnaneroja. Prosentuaaliset erot ovat jopa suurempia kuin päätehakkuuleimikoissa.”

Kiinnitä huomiota ostajan katkontaan

Ostajien tarjouksia vertailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti katkontaan, Jarmo Haimila tähdentää.

”Erot katkonnassa ovat pituuksien ja läpimittojen osalta huikeat. Puutavaralajien yksikköhinnat ovat katkontaan verrattuna usein toissijainen asia”, hän muistuttaa.

Runkohinnoittelu on yleistynyt myös Kaakkois-Suomen alueella, ja Haimilan mukaan kokorunkohinnat ovat olleet tänä vuonna varsin kovat.

”Useimmilta ostajilta saa jo pyydettäessä runkohintatarjouksen. Runkohintaa kannattaa kysyä ainakin niistä leimikoista, joihin sisältyy tukkipuun kokoisia runkoja.”

Tarkista uudistamisen todelliset kulut

Jarmo Haimila kannustaa kilpailuttamaan päätehakkuun jälkeiset uudistamistoimet erillään puukaupasta.

”En näe metsänomistajalle syntyvän mitään synergiaetua siitä, että kytkee uudistustoimet puukauppaan. Uudistustöiden kilpailuttaminen on ehdottomasti järkevää ja perusteltua. Kilpailu on tervetullutta tälläkin osa-alueella.”

Roger Wide ei näe eroa sillä, sopiiko hakkuun jälkeiset uudistustyöt puukaupan yhteydessä puun ostajan kanssa vai kilpailuttaako ne erikseen.

Uudistamistyöt ja -kulut kannattaa kuitenkin kirjata sopimukseen erillisenä kohtanaan, jolloin metsänomistajalle käy selväksi, mitä kaikkea puunostajan uudistamispalvelu sisältää.

Hintojen nousu voi hyydyttää kaupan

Jarmo Haimila kertoo, että kesällä ostotarjouksia ei enää ole tullut samaa tahtia kuin viime keväänä.

”Puun ostajien varastot ovat selvästi kasvaneet. Syksyllä tullaan hinnoissa todennäköisesti alaspäin, mutta laskun jyrkkyyttä on vaikea arvioida.”

Syksyllä kannattaa Haimilan mukaan tarjota edelleen järeitä, päätehakkuukypsiä leimikoita. Sahatavaramarkkinoiden globaalia tilannetta kannattaa metsänomista­jienkin seurata nyt tarkasti.

”Puunostajien varannoissa on edelleen talvileimikoita, enkä usko niille olevan kovin kovaa kysyntää. Talvileimikon korjuuaika etelässä on parhaimmillaankin vain parin kuukauden mittainen.”

Roger Wide uskoo puukaupan jatkuvan vilkkaana syksylläkin. ”Kysyntää kaikille tavaralajeille tuntuu edelleen olevan.”

Wide varoittelee kuitenkin puun liiallisesta hinnannoususta.

”Jos tukkipuusta aletaan maksaa liikaa ja sahaus käy kannattamattomaksi, kauppa hyytyy nopeasti. Vuoden 2007 huippusuhdanteessa kävi juuri niin. Ei ole välttämättä huono asia, että tukin hinta laski kesällä muutamia senttejä.”

Toivotuimpia hakkuukohteita Itä-Uudellamaalla ovat ainakin vielä syyskuussa päätehakkuukuusikot. Harvennukset siirretään odottamaan maan jäätymistä, Wide kertoo.

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 7/2021.

Tarkkaile kirjanpainajia

  • Metsäammattilaiset herättelevät metsänomistajia seuraamaan mahdollisia kirjanpainajatuhoja varttuneissa kuusikoissa. Kesällä kertynyt korkea lämpösumma teki kirjanpainajien oloista lokoisat, ja ainakin Etelä-Suomessa tuhot ovat lisääntyneet.
  • ”Etelä-Suomessa saattaa ilmaantua isojakin kirjanpainajatuhoja tänä tai ensi vuonna. Se voi lisätä hakkuumääriä, mikä vaikuttaa puun tarjontaan ja luonnollisesti myös hintaan”, Jarmo Haimila varoittaa.
  • Kirjanpainajien vaurioittamat, kuivahtaneet kuuset pitää kaataa ja kuljettaa metsästä pois mahdollisimman nopeasti, jotta tuholaiset eivät leviä. Nopeasti toimittaessa puu voi olla vielä myyntikelpoista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit