Jutut 18.12.2017

Järvi-Suomen Energian verkkoalueella on kokeiltu uutta toimintamallia, jossa hakkuiden yhteydessä puut saadaan ripeästi pois sähkölinjojen liepeiltä.

Mikkelin Korpikoskella on leimikko, jossa on laitettu hakkuu alulle. Metsäkoneenkuljettaja Marko Riittinen ja metsuri Eero­-Tapani Kärkkäinen näyttävät, kuinka keskijännitejohdon vieressä olevat riskipuut kaadetaan turvallisesti.

Riskipuita ne ovat siksi, että motomiehen ei ole vaaratonta poistaa niitä linjan vierestä yksin. Ja jos niitä ei poista, ne voivat kaatua sähkölinjalle.

Sähkölinjoja uhkaava puusto havaitaan usein vasta korjuuvaiheessa. Metsäkoneenkuljettaja ei oma-aloitteisesti poista hankalasti hakattavia linjapuita. Niinpä linjojen viereen jää helposti ”säästöpuita”, joiden poistaminen yksin on vaarallista.

 

Kärkkäinen karsii ensin kuusen alaoksat. Sitten metsäkoneen koura tarttuu puuhun. Metsuri sahaa, motokuski avustaa. Kun metsuri on valmis, hän siirtyy sivuun ja antaa merkin. Riittinen ohjaa moton kouran kaatamaan puun sivuun.

”Metsurin ja motokuskin yhteistyö on kielletty monissa metsäyhtiöissä, sillä joskus on tapahtunut kouran irtoaminen. Nyt on suunniteltu turvallinen toimintatapa, joka perustuu metsurin ja motokuskin hyvään kommunikointiin”, sanoo mallia kehitellyt Jukka Koivumäki Teollisuuden Metsäpalvelu Oy:stä

 

Uutta mallia on kokeiltu Järvi-Suomen Energian alueella puolen vuoden ajan puukauppaa tekevän Versowoodin kanssa. Metsuri luvataan paikalle viimeistään seuraavana päivänä hälytyksestä.

”Motokuski soittaa meille, ja sovimme, kuka metsuri menee avuksi. Metsuri päättää, hoitaako hän puunkaadon moton avustuksella, pätkittäin sahaamalla, vai tehdäänkö oksien karsinta”, sanoo Koivumäki.

Nyt koossa on 30–40 koulutetun metsurin verkosto, joka pystyy tekemään uuden mallin mukaisia töitä linjojen liepeillä.

”Pyrkimyksenä on, että leimikolle ei jää hakkuun jälkeen yhtään puuta, joka on vaaraksi linjoille”, sanoo Järvi-Suomen Energian käyttöpäällikkö Mika Huttu.

”Tämä on ennakoivaa kunnossapitoa. Ongelmapuut saadaan pois nopeasti, joten ne eivät jää myrskykaudeksi metsään.”

 

Järvi-Suomen Energian alueella keskijännitejohtoa on noin 9 000 kilometriä. Kustannus linjalle kaatuneesta puusta on sähköyhtiölle keskimäärin noin 2 000 euroa. Lisäksi pitää ottaa huomioon katkoksen takia myymättä jäänyt energia.

Metsänomistaja saa linjojen vierestä kaadetuista rungoista normaalin kantohinnan. Ja kun riskipuita ei ole, sähkönjakelun keskeytykset vähenevät.

”Sähköfirman asiakkaat hyötyvät. Metsänomistajat hyötyvät. Sähköyhtiö hyötyy.”

Johannes Wiehn
Teollisuuden Metsäpalvelun Jukka Koivumäki on kehittänyt uutta toimintamallia.