Jutut 11.05.2018

Istutuskautta voi jatkaa pitkälle kesään, kunhan pitää taimet kosteina.

Kevään tuttu luontoääni, pottiputken kalke, sekoittuu lentokoneiden laskeutumismeluun hakkuuaukolla Tuusulan Ruotsinkylässä. Kevät on jo pitkällä. Sen näkee metsäinsinööriharjoittelija Tommi Valkosen otsalla kiiltävistä hikipisaroista. Lähes 25 asteen lämpö panee miehen koville, ja istutuspäivä päättyykin jo alkuiltapäivästä.

”Tuhat tainta päivässä on sopiva urakka. Kuumana päivänä määrä voi jäädä vähän allekin”, Valkonen laskee.

Kokeneella istuttajalla on menossa kolmas viikko Uudenmaan hakkuuaukeilla. Ruotsinkylän työmaa on neljän hehtaarin kokoinen.

”Parasta tässä hommassa on ulkona oleminen kauniissa säässä. Ikävintä on taimilaatikoiden kantaminen”, Valkonen tiivistää.

 

Kausi jatkuu juhannukseen

Metsänhoitoesimies Janne Myyrä Metsänhoitoyhdistys Uusimaasta tuo työmaalle peräkärryllä lisää taimia. 15-senttiset kuuset ovat lähitaimia, sillä ne ovat kasvaneet 30 kilometrin päässä Fin Forelian Nurmijärven taimitarhalla.

Istutuskauden alussa taimia kuljetetaan maastoon rekkakaupalla, mutta kesäkuussa täydennykset hoidetaan henkilöauton peräkärryllä.

”Taimet pitää varastoida varjoisassa paikassa. Paakkujen kosteutta pitää tarkkailla ja tarvittaessa kastella niitä. Pakkastaimien sulaminen kestää kahdesta neljään päivää. Jäisiä paakkutaimia ei saa istuttaa, sillä kevätaurinko kuivuttaa ne”, Myyrä opastaa.

Taimilaatikoissa olevat luukut eivät ole pelkästään kantamista varten. Luukut pitää painaa auki, kun taimet jätetään metsän reunaan, jotta laatikot tuulettuvat. Jos laatikot ovat maastossa yli viikon, kannattaa avata koko kansi.

Metsänhoitoyhdistyksen istutuskausi kestää toukokuun alusta juhannukseen.

”Syksylläkin voi istuttaa routimattomia maita. Syysistutukset ovat jääneet kuitenkin melko vähäisiksi. Korkeintaan kymmenesosa taimista laitetaan maahan syksyllä”, Myyrä arvioi.

Markku Pulkkinen
Tommi Valkonen ja Janne Myyrä varmistavat, että toimitetut taimet ovat tilauksen mukaisia.

Vähempikin riittää

Valkonen saapuu täyttämään vakkansa ja ottamaan vesihörpyt. Vakkaan mahtuu sopivasti yhden taimilaatikon sisältö, reilut 80 tainta. Taimia käsiteltäessä pitää olla käsineet kädessä, sillä taimiin on pakattaessa ruiskutettu tukkimiehentäin torjunta-ainetta.

Pottiputken kolisuttaja harppoo takaisin hyvin mätästelylle aukolle ja alkaa täplittää kaivinkoneen nostamia mättäitä kuusentaimilla. Kuusen istutustiheydeksi suositellaan 1 800 tainta hehtaarille, jolloin taimien väli on noin 2,2 metriä.

”Tasaista etäisyyttä tärkeämpää on kuitenkin istuttaa taimi mättään päälle, jotta se on kasvunsa alussa korkeammalla kuin varjostavat rikkakasvit. Juuripaakku pitää saada kosketuksiin multavan maan tai kivennäismaan kanssa. Sammalhöttöön sitä ei saa jättää”, Myyrä neuvoo.

Juuripaakun päälle pitää jäädä 2–4 senttiä maata. Lopuksi taimen ympärys tiivistetään kunnolla saappaan kärjellä.

 

Istutuksen voi ulkoistaa

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat valtakirjakauppojen yhteydessä aina myös uudistamispalvelua. Myyrän mukaan 80 prosenttia uusmaalaisista metsänomistajista ostaa istutuspalvelun. Omatoimisuuteen kuitenkin kannustetaan.

Metsänhoitoyhdistys Uusimaan alueella keväinen istutusmäärä on noin 1,3 miljoonaa puuta. Taimista kolme neljäsosaa on kuusta ja loput puoliksi mäntyä ja koivua. Pääosa taimista hankitaan Nurmijärven taimitarhalta. Jonkin verran kuusia ja mäntyjä tulee myös Ruotsista ja pieni määrä koivuja Virosta.

”Uudistamistyön hinta on hieman yli tuhat euroa hehtaarilta taimilajista, muokkausmenetelmästä ja kohteen koosta riippuen. Uudistamisen kustannus on siten 10–15 prosenttia päätehakkuutuloista”, Myyrä kertoo.

Uudellamaalla kaiken istutustyön tekevät ihmiset. Koneellista istutusta metsänhoitoyhdistys ei ole teettänyt lähinnä seudun savisten maalajien vuoksi.

Markku Pulkkinen
Taimilaatikot säilytetään varjoisassa paikassa. Pakastettujen taimien sulaminen kestää 2–4 päivää.

Jannen ja Tommin istutusvinkit

  1. Varastoi taimilaatikot varjoisassa paikassa ja kastele taimia tarvittaessa.
  2. Lue ohjeet laatikon kyljestä.
  3. Anna pakastetaimien sulaa 2–4 päivää ennen istutusta. Jäisiä taimia ei saa istuttaa.
  4. Puristele juuripaakkuja ennen istutustyön aloittamista. Niistä pitää valua pieni määrä vettä.
  5. Valitse taimen paikka mättään tai äestysharjanteen päältä. Älä istuta kuoppaan, taimi saattaa tukehtua veteen.
  6. Istuta taimi riittävän syvään ja kivennäismaahan. Paakun päälle pitää tulla 2–4 senttiä maata.
  7. Tiivistä taimen ympärys kunnolla.
  8. Pidä lakki päässä ja muista juoda riittävästi.
  9. Tarkasta istutustyön onnistuminen jo saman vuoden syksyllä.