Taimikon ABC – kokosimme selitykset tärkeimpiin termeihin

Jutut 07.07.2020 Aarre Plus

Oikea-aikainen taimikonhoito määrittää metsäsi tulevan kehityksen. Kertaa tai opiskele taimikonhoidon termit Aarteen aakkosista.

Vain harvassa metsätyössä ajoitus eli töiden oikea-aikaisuus on yhtä tärkeää kuin taimikonhoidossa. Metsän taimikonhoitovaihe, johon kuuluvat taimikon varhaishoito ja -perkaus sekä tätä myöhäisempi taimikon harvennus, kestää taimikon perustamisesta lukien kaikkiaan noin 15 vuotta. Viivyttely taimikonhoidon eri vaiheissa johtaa nopeasti kasvutappioihin, kun kasvatettava havupuusto jää lehtipuuvesakon puristuksiin.

Lue lisää