Mitä haasteita ilmastonmuutos tuo metsien hoidolle ja kahdeksan muuta kysymystä ilmasto­kestävyydestä

Jutut 04.03.2021 Aarre Plus

Ilmaston lämpeneminen nopeuttaa puiden kasvua mutta lisää metsien tuhoriskejä. Omien metsien kykyä vastata muutoksiin voi vahvistaa ilmastokestävyyttä tukevilla valinnoilla.

1. Miten ilmaston muuttumisen arvioidaan vaikuttavan Suomen metsien kasvuolosuhteisiin?

Aiheeseen liittyvät artikkelit