Aarre laati muistilistan kannattavuuteen tähtäävälle metsänomistajalle – tärkein työkalu on metsäsuunnitelma

Jutut 20.09.2018 Aarre Plus

Hyvää kannattavuutta tavoitteleva metsänomistaja on kiinnostunut metsästään ja huolehtii taimikonhoidosta ajoissa.

Aino Saarikivi

”Metsänomistajan kannattaa miettiä, millainen metsänomistaja hän haluaa olla. Hyvä pohja on jo se, jos on kiinnostunut omasta metsästään”, tiivistää Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen projektipäällikkö Mari Sarvaala, Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus -hankkeen vetäjä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit