Lähteet ovat sammalten ja sammakoiden valtakuntaa

Jutut 20.09.2018 Aarre Plus

Lähteet ovat paikkoja, joissa pohjavesi purkautuu maan pinnalle. Ne ovat herkkiä elinympäristöjä.

Heikki Willamo
Tumma lampareensilmä näyttää kuusikon keskellä sulamisvesilammikolta. Se on kuitenkin niukkaravinteinen lähde, jossa riittää vettä kuivimpinakin kesinä.

Etelä-Suomessa lähteitä esiintyy eniten harjumailla, varsinkin Salpausselkien yhteydessä. Pohjoisessa lähteisyys on yleisempää suuremman sadannan, ilmaston kosteuden ja maaston suurempien korkeuserojen takia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit