Jäkäliä ja mäntyjä vuorottelevat kalliometsät ovat usein luonnonvaraisessa tilassa

Jutut 22.02.2018 Aarre Plus

Kalliometsille on tyypillistä avointen ja puustoisten alojen vaihtelu.

Heikki Willamo
Karua ylänkömetsää, jossa vanhat männyt ja avoimet jäkälälaikut vuorottelevat painanteissa kasvavien kuusten kanssa.

Rantakalliot, kallioselänteet ja -mäet, soiden ja tasaisten savikkomaiden kalliosaarekkeet sekä ylänköjen karut kivikot ovat kuivia ja paahteisia ympäristöjä. Useimmilla kasvaa kuitenkin jonkinlaista metsää, jonka valtapuuna on mänty, mutta seassa on lehtipuita, joskus kuusiakin. Kataja viihtyy karuilla mailla ja kasvaa kallioilla joko komeina pensaina tai kalliopintaa pitkin mataen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit