Luhta on lahopuulajien paratiisi, joka on jatkuvassa muutostilassa

Jutut 28.06.2018 Aarre Plus

Luhtiin voi syntyä lahopuulajien ja lintujen paratiisi.

Heikki Willamo
Tervaleppäluhdat voivat olla puustoltaan komeita. Veden virtaukset ja toistuvat tulvat kaatavat herkästi reunimmaisia puita, joiden oksisto kurottaa vahvasti rantaan eli valoon päin.

Luhdat ovat meren, järvien ja jokien rantojen alavia vyöhykkeitä, jotka jäävät säännöllisesti tulva- tai nousuveden alle. Luhtaisuus tarkoittaa nimenomaan tulvavaikutteisuutta, mikä erottaa luhdat soista. Joillakin soilla saattaa tosin esiintyä lisäpiirteenä myös luhtaisuutta. Kasvillisuuden rakenteen määrittelee toisaalta veden paljous, toisaalta maan ravinteisuus ja sen pinnalla olevan eloperäisen liejun määrä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit