Metsälammet ovat monelle linnulle elinehto

Jutut 19.04.2018 Aarre Plus

Metsälammen elinympäristöä kannattaa varjella kyllin leveällä suojavyöhykkeellä.

Heikki Willamo
Uhanalainen kaakkuri on täysin riippuvainen heterantaisista metsä- ja suolammista. Se pesii niillä, mutta hakee oman ja poikastensa ruokakalat kauempaa suurilta järviltä.

Vesi kuuluu oleellisesti suomalaiseen luontoon. Pienet lammet ja lampareet kirjovat maisemaa arvokkaana osana metsien mosaiikkia. Valoisa aukko, rantojen erilaiset kasvillisuusvyöhykkeet sekä vesi suosivat lajikirjoa, jota ei muualla tapaa.

Pienvesistä vähäisimmät ovat kesällä kuivuvia sulamisvesilammikoita. Sitten tulevat painanteiden ja korpinotkelmien lampareet ja lopulta lammet, joista alle hehtaarin kokoiset lasketaan pienvesiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit