Sääksi pesii korkean männyn latvaan, eikä pesäpuuta saa kaataa

Jutut 17.05.2018 Aarre Plus

Sääkset valitsevat pesäpuuksi tasalatvaisen ylispuumännyn. Pesäpuusta tulisi olla esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin.

Ilmari Häkkinen
Talvella 2018 Lammin Evolla tehtiin harvennushakkuun yhteydessä pesäpuun ympärille avointa tilaa vieruspuita yläharventamalla. Kuva Ilmari Häkkinen

Suojelutyön tuloksena sääksi eli kalasääski on noussut silmälläpidettävästä lajista elinvoimaisten joukkoon. Nykyään Suomessa pesii 1 000–1 200 sääksiparia. Vielä 1970-luvun alussa pesivä kanta oli vaikeuksissa ympäristömyrkkyjen, pesien tuhoutumisen ja ihmisen aiheuttaman uhan vuoksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit