Miten turvemaiden talvileimikoilta saadaan puut korjattua, jos maa ei jäädy?

Jutut 14.02.2020 Aarre Plus

Roudattomuus on viime talvina aiheuttanut usein päänvaivaa puunostajille ja korjuuyrittäjille. Yksi apu puunkorjuuseen on kokoojauran jäädyttäminen polantamiseksi kutsutulla tekniikalla.

Multialla Pirttiperällä hakkuukoneenkuljettaja Petri Onjukka avaa harvennusmännikköön kokoojauraa. Kokoojaura, jota kutsutaan myös pääajouraksi, on lähikuljetuksen pääväylä. Sitä pitkin ajokoneen kuljettaja vie kaiken leimikolta korjattavan puutavaran tien varteen välivarastoon.

Lue lisää