Kolumnit 14.10.2021

”Enää ei väitellä vain hakkuutavoista vaan ylipäätään tavoista, joilla omistajan on lupa käyttää metsäänsä”, kirjoittaa Aarteen päätoimittaja Mari Ikonen.

Viime viikolla Pellervon taloustutkimus julkisti metsäalan ennusteensa vuodelle 2022. Erittäin hyvän metsäteollisuusvuoden perään povataan toista hyvää. Kuluvana vuonna tähtenä on loistanut sahatavara, jatkossa sille tekevät seuraa kartonki ja vaneri. Havusellun viennin kasvu Eurooppaan korvaa Kiinan heikentyneen kysynnän. Jopa painopaperien kysyntä on hieman kasvanut. Tosin koronaa edeltäneelle tasolle ei metsäteollisuustuotteidemme entisellä lippulaivalla ole enää paluuta.

Hyvää ja kaunista PTT lupailee myös metsänomistajille. Bruttokantorahatulojen odotetaan nousevan ensi vuonna yli 2,3 miljardiin euroon, jolloin ne ylittävät jopa huippuvuoden 2018 nimellistulot.

Hiukan pidemmälle tulevaisuuteen kurkistaa Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston yhteisjulkaisu Katsaus metsäalan tulevaisuustöihin. Julkaisu muistuttaa, että megatrendit voivat muuttua eikä toimintaympäristön tarkastelu saisi rajoittua vain ”hyvän metsätulevaisuuden” mahdollistaviin tekijöihin. Pitää kartoittaa myös ”erilaiset metsätulevaisuudet” eli epäselvät, hankalat ja riskipitoiset tekijät ja varautua yllättäviin kehityskulkuihin.

Metsien ja metsäpohjaisen toiminnan kehityssuunta voi riippua kahdesta tekijästä, katsauksessa huomautetaan. Ensimmäinen on se, jatkuuko kehitys kohti hiilineutraaliutta kaikilla talouden ja yhteiskunnan aloilla ja minkälaiset ratkaisut siinä korostuvat. Toinen pääkysymys on metsien ja metsäpohjaisen toiminnan rooli maailmassa ja taloudessa.

Pohdintaan voi myös metsänomistaja samastua. Juuri kun olimme mielestämme todistaneet, että hiilensidonnassa olemme hyvisten puolella, hiilinielukeskustelu on väistymässä taka-alalle luontokatoon liittyvän syyllistämisen tieltä. Ajattelemme pelastavamme maailman hyvällä metsänhoidolla, mutta katsomosta huudetaan, että väärin pelastettu. Enää ei väitellä vain hakkuutavoista vaan ylipäätään tavoista, joilla omistajan on lupa käyttää metsäänsä.

Yksi yllättävä kehityskulku liittyy maankäytön muutoksiin. Metsänomistaja kuulee, että hänen mailleen suunnitellaan tietä, rataa, asuinaluetta tai kaivosta. Huimien tuulivoimaskenaarioiden kääntöpuoli on se, että myllyjen, voimalinjojen ja huoltoteiden alle on jäämässä valtava määrä metsä­maata.