Kolumnit 18.10.2018

Jokainen kansalainen voi ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen, kirjoittaa Ari Berg.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen, villisikojen sekä mini- ja mikrosikojen helposti leviävä verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. Virukseen ei ole rokotetta eikä hoitokeinoa, vaan se johtaa sian kuolemaan 1–7 vuorokauden kuluessa oireiden ilmenemisestä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole toistaiseksi todettu Suomessa. Laajasti levinnyttä tautia on kuitenkin todettu lähialueilla, muun muassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä, ja näin uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut merkittävästi.

Taudin pelätään leviävän Suomeen joko ihmisten toimesta tai esimerkiksi Venäjältä Kaakkois-Suomeen liikkuvien villisikojen mukana.


Suomessa on tehty työtä afrikkalaisen sikaruton vastustamiseksi siitä alkaen, kun tartunta todettiin Pietarin alueella vuonna 2009. Torjuntaa tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän, viranomaisten ja metsästäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskeinen osa taudin torjuntaa on tiedon välittäminen afrikkalaisesta sikarutosta, sen oireiden tunnistamisesta ja ilmoittamisesta sekä taudin leviämistavoista ja leviämisen ehkäisemisestä.

Tautia aiheuttava virus säilyy hyvin ympäristössä ja leviää siksi tehokkaasti. ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa, ja se pystyy leviämään muun muassa savustetun tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana. Myöskään pakastus ei tuhoa virusta. Virus säilyy veressä ja elimissä 18 kuukautta, ulosteessa ja virtsassa useita kuukausia, kuolleen sian ruhossa ja sivutuotteissa useita kuukausia, lämpökäsittelemättömissä sianlihatuotteissa jopa vuoden ja pakastetussa lihassa useita vuosia.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) suosittelee, että matkailijat välttäisivät kaikkien sian- ja villisianlihaa sisältävien lihatuotteiden yksityistä tuliais- ja matkaevästuontia EU:n tautialueilta Suomeen. Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, sian- ja villisianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti on kokonaan kielletty.


Mikäli afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen, sillä olisi valtavat taloudelliset vaikutukset suomalaiseen sikatalouteen. Yhden taudinpurkauksen keskimääräinen hinta-arvio on noin 10,5 miljoonaa euroa (Eviran ja Luken arvio maaliskuussa 2015). Sikatilojen ja lihateollisuuden tappiot olisivat huomattavasti suuremmat. ASF:n leviämisen seurauksena sianlihan vientiin tulisi rajoituksia tai vienti jopa pysähtyisi kokonaan.

Lisäksi se aiheuttaisi laajempaa vahinkoa suomalaiselle elintarvikeviennille, kun Suomen maine puhtaiden ja turvallisten elintarvikkeiden tuottajana kärsisi.

Jos afrikkalaista sikaruttoa todetaan Suomessa luonnonvaraisessa villisiassa, taudin esiintyminen rajoittaa paitsi villisian myös muiden lajien metsästystä alueella. Koska tautiin ei ole rokotetta, sen hävittäminen luonnonvaraisista villisioista on erittäin vaikeaa ja saattaa kestää jopa vuosikymmeniä.

Metsästysrajoitusten lisäksi tautialueelle tulee myös muita liikkumiseen ja toimintaan (esimerkiksi metsänhoito, marjastus, sienestys ja retkeily) liittyviä rajoituksia.


Suomi voi säilyä taudista vapaana, mikäli jokainen tekee oman osansa taudin vastustamiseksi. Sikojen pitäjät huolehtivat tautisuojauksen toimivuudesta. Metsästäjät tekevät parhaansa Suomen villisikakannan alentamiseksi ja pidättäytyvät metsästysmatkailusta tartunta-alueille. Matkailijat välttävät sian- ja villisianlihaa sisältävien lihatuotteiden tuomista maahan tuliaisena ja matkaeväänä.

Jokainen kansalainen voi ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen esimerkiksi ilmoittamalla viipymättä sairaista tai kolarivillisioista kunnaneläinlääkärille. Ilmoittamisesta saa sadan euron palkkion. Villisikahavainnoista kannattaa ilmoittaa välittömästi myös paikallisille metsästäjille, jotta saalistaminen helpottuisi.

Älä jätä ruokajätettä luontoon äläkä ruoki tuotantoeläimiä ruuantähteillä. Mikäli olet matkustanut ASF-tartunta-alueilla ulkomailla, muista, että Suomeen palattuasi et saa 48 tuntiin vierailla tuotantosikatilalla etkä osallistua villisianmetsästykseen. Aina tautialueilla liikkumisen jälkeen muista puhdistaa kaikki varusteet huolellisesti.

Hyvällä yhteistyöllä pystymme torjumaan afrikkalaisen sikaruton leviämisen Suomeen.


Ari Berg (s. 1963) on Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja ja ASF-tiedonvälityshankkeen johtaja.