Kolumnit 28.03.2019

Metsäsektori työllistää suoraan noin 60 000 suomalaista. Työllistämisvaikutuksen kääntöpuoli on se, että isojen integraattien koneiden sulkemiset ovat kova isku taloudelle ja perheille, kirjoittaa Aarteen päätoimittaja Mari Ikonen.

Ensi viikon puolivälissä alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Odotetusti puolueiden vaaliväittelyissä metsä on ollut hyvin esillä, mutta keskustelu on painottunut hakkuumääriin ja hiilinieluihin. Vähemmän on puhuttu metsän merkityksestä Suomen työllisyystavoitteissa.

Metsäsektori työllistää suoraan noin 60 000 suomalaista ja välillisesti, alihankintaketju mukaan lukien, noin 140 000 työntekijää. Työllistävä vaikutus painottuu Uuttamaata pohjoisempiin maakuntiin ja korostuu pienillä paikkakunnilla, joissa muut työpaikat ovat hupenemassa. Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran seutua leimaa kemiallinen puunjalostusteollisuus. Yläsavolaista Vieremää on vaikea mainita puhumatta samalla Ponssesta. Uusimmassa Aarteessa (3/19) on juttua Kontiotuotteesta (sivu 58), joka on merkittävä työllistäjä Pudasjärvellä.

Työllistämisvaikutuksen kääntöpuoli on se, että isojen integraattien koneiden sulkemiset ovat kova isku sekä aluetalouden kannalta että lukuisissa perheissä. Maanantaina alkoivat Stora Enson Oulun-tehtailla yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 paperimiehen irtisanomiseen. Vaikka sellu ja kartonki kukoistavat, paperin alamäki jatkuu.

Samaan aikaan metsäala on huolissaan työvoimapulasta. Nuorisolle metsä ja sen mahdollisuudet ovat jäämässä imagokampanjoinnista huolimatta vieraiksi. Joihinkin alan työtehtäviin liittyy todellisia ongelmia; esimerkiksi metsäkoneurakoinnissa työn kausiluonteisuuden haasteet jatkunevat yhtä kauan kuin kelirikot Suomessa. Isoista koneista kiinnostunut nuori hakeutuu herkästi hommiin, joissa lomautusuhka ei ole jokavuotinen.

Moni amk- tai yliopistokoulutettu metsäihminen päätyy pätkätöiden putkeen, tutkijakoulutetut laatimaan yhä uusia apurahahakemuksia. Käytännön metsätöistä kiinnostuneen pitäisi nykyaikana olla valmis markkinoimaan palvelujaan metsäpalveluyrittäjänä.

Metsäalan tehtäviä ja niihin liittyviä erityispiirteitä tulee esitellä realistisesti ja uskottavasti. Samalla nuoria kannattaa muistuttaa alan monipuolisuudesta.

Töitä on tarjolla esimerkiksi luontomatkailun parissa tai luonnontuotteiden hyödyntämisessä. Koodareille on kysyntää, koska metsäasiointi tapahtuu yhä useammin verkossa. Muodikkaaseen palvelumuotoiluun tai sosiaalisen median sisällöntuotantoon liittyvä osaaminen on kovaa valuuttaa myös metsäalalla.