Luonnonvarakeskus: Kantorahatulot tippuivat viime vuonna

Uutiset 12.03.2020

Kuusi pysyi tulojen kannalta tärkeimpänä puulajina.


Saara Lavi
Maakunnista eniten kantorahatuloja kertyi Etelä-Savossa, yhteensä 280 miljoonaa euroa. Siitä yksityismetsien osuus oli runsaat 250 miljoonaa euroa.

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen lasku pudotti kantorahatuloja vuonna 2019. Luonnonvarakeskuksen tänään julkaisemien ennakkotietojen mukaan kantorahatuloja kertyi viime vuonna 2,31 miljardia euroa eli saman verran kuin vuonna 2017. Yksityismetsänomistajille tuloja kertyi 2,01 miljardia euroa.

Euromääräisesti tulot laskivat yli 0,34 miljardia euroa edellisvuodesta ja reaalisesti ne alenivat 16 prosenttia. Tulot olivat kuitenkin yhtä suuret kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Siihen verrattuna yksityismetsänomistajien tulot olivat 1,5 prosenttia korkeammat, mutta metsäteollisuuden ja valtion tulot vähenivät lähes seitsemän prosenttia.

Ennakkotietojen mukaan tukkipuun hakkuut pienenivät vuonna 2019 yli 10 prosenttia ja kuitupuun noin viisi prosenttia. Havutukkipuiden pystykauppahinnat laskivat reaalisesti lähes kahdeksan prosenttia ja kuitupuulla ne pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

Kuusitukin hakkuut vähenivät puutavaralajeista eniten. Myös kuusikuitupuun hakkuut pienenivät selvästi. Kuusi pysyi ennakkotietojen mukaan edelleen tulojen kannalta tärkeimpänä puulajina, mutta sen osuus tuloista laski kaksi prosenttiyksikköä 44 prosenttiin.

Kuusen merkitys korostuu Etelä-Suomen rehevien maiden maakunnissa ja yksityismetsissä. Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomen maakunnissa mänty oli selvästi tärkein puulaji 53–72 prosentin osuuksilla tuloista.

Lue lisää