Koronaviruksen vuoksi voi hakea lisäaikaa Kemera-metsänhoitotöihin

Uutiset 05.05.2020

Eilen voimaan tullut laki mahdollistaa lisäajan hakemisen Kemera-töihin. Se on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.


Jyrki Luukkonen
Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt on tavallisesti toteutettava 12 kuukauden määräajassa.

Suomen metsäkeskus voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttamien esteiden perusteella enintään vuoden lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-töihin.

Lisäaikaa varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töiden toteutukseen voi hakea Metsäkeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä aiemmin hyväksytyn hankkeen päätösnumero, haetun lisäajan pituus ja lisäajan tarpeen perustelut. Perusteluista tulee ilmetä, millä tavalla koronaepidemia on estänyt töiden tekemisen aiemmin hyväksytyssä määräajassa.

Lisäaikaa voi hakea Kemera-hankkeen toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä.

Lisäaikahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi. Lisätiedot sähköpostin otsikoinnista sekä Metsäkeskuksen postitoimipaikkojen osoitteet ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt on tavallisesti toteutettava 12 kuukauden määräajassa. Koronaviruksen vuoksi metsänhoitotöiden tekeminen voi kuitenkin viivästyä niin, ettei töitä ehdi tehdä määräajassa. Tämän vuoksi säädettiin laki, joka mahdollistaa lisäajan hakemisen. Laki tuli voimaan 4. toukokuuta ja on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

”Lisäaikaa voi saada myös, jos koronavirus on vaikuttanut töiden viivästymiseen jo ennen lain voimaantuloa. Näin tuensaajien kohtelu on yhdenvertaista tässä yllättävässä ja poikkeuksellisessa tilanteessa”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit