WWF vaatii muutosta luonnonsuojelulakiin: Hakkuita on rajoitettava lintujen pesimäkaudella

Uutiset 11.05.2020

Ympäristöjärjestö WWF:n mielestä lintujen pesimäkaudella tehtäviä hakkuita on rajoitettava laissa.


Heikki Willamo
Hakkuu haittaa erityisesti petolintuja, kuten kanahaukkoja, jotka lisääntyvät hitaasti ja ovat harvalukuisia.

Suurin osa linnuista pesii huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Tänä aikana tehtävät hakkuut voivat WWF:n mukaan olla metsissä pesiville linnuille suuri uhka. Lintujen pesiä tuhoutuu, kun puita kaadetaan. Lisäksi maassa pesivien lintujen pesiä voi jäädä metsäkoneiden alle.

”Suomen metsälinnuston uhanalaistuminen on jatkunut. Esimerkiksi aikaisemmin metsiemme peruslintuihin kuulunut hömötiainen luokitellaan erittäin uhanalaiseksi metsätaloudesta johtuvan kannan nopean taantumisen takia. Pesimäaikaiset hakkuut aiheuttavat lisää kuormitusta jo valmiiksi ahdingossa oleville metsälinnuille”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen ja lintujen pesien tarkoituksellisen vahingoittamisen. Lisäksi laki kieltää eläinten tahallisen häiritsemisen erityisesti lisääntymisaikana. Luonnonsuojelulaissa sallitaan kuitenkin poikkeus lintujen lisääntymisaikana tehtäville hakkuille ja muille metsätalouden toimenpiteille.

”On yleisen oikeustajun vastaista, että laki kieltää lintujen häirinnän ja pesien vahingoittamisen, mutta kielto ei koske metsätaloutta. Hakkuita tulee rajoittaa linnustolle tärkeimmän pesimäkauden aikana”, Kunttu sanoo.

WWF:n mielestä nykyinen luonnonsuojelulaki rikkoo EU:n lintudirektiiviä, joka kieltää lintujen tahallisen häirinnän ja pesien vahingoittamisen. Myös EU:n komissio on ilmoittanut pyytävänsä Suomelta aiheesta selvitystä.

”Luonnonsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Lakia on uudistettava niin, että se vastaa EU:n lintudirektiivin kieltoa lintujen häirinnästä lisääntymisaikana ja pesien vahingoittamisesta”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen vaatii.

Erityisen tärkeää pesimäaikaisten hakkuiden rajoittaminen on linnustoltaan rikkaimmissa metsissä. Näitä ovat esimerkiksi rantametsät, korvet, lehtipuuvaltaiset metsät, lehdot ja lehtomaiset kankaat. Koska elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen on tärkein syy lintukantojen taantumiselle, niin metsien suojelua on edistettävä.

”Esimerkiksi valtion rahoittamalla Metso-ohjelmalla metsänomistajat voivat suojella pysyvästi näitä linnuille ja muulle luonnolle arvokkaita elinympäristöjä verotonta korvausta vastaan”, Tolvanen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit