Alueellisten metsäohjelmien luonnokset on julkaistu – voit kommentoida niitä verkossa

Uutiset 08.07.2020

Alueellisten metsäohjelmien luonnoksista voi antaa palautetta elokuulle saakka.


Johannes Wiehn
Metsäohjelmat hyväksytään alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2020 lopulla.

Alueellisten metsäohjelmien luonnokset kaudelle 2021–2025 ovat valmistuneet, ja ne ovat nyt luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Sivun kautta voi antaa palautetta valmistelijoille ohjelmaluonnosten viimeistelyä varten. Palautetta on mahdollista antaa 28.8.2020 saakka. Ohjelmaluonnokset on myös lähetetty lausunnoille metsiä toiminnassaan hyödyntäville tahoille.

Alueelliset metsäohjelmat perustuvat metsälakiin, ja niiden tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa sovitetaan yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tavoitteet.

Ohjelmaluonnokset on laadittu alueellisten metsäneuvostojen johdolla 14 maakunnalle tai niiden yhdistelmille. Metsäneuvostojen tukena on ollut asiantuntijoita Metsäkeskuksesta sekä metsiin liittyvien eri sidosryhmien edustajia. Näkemyksiä on kerätty myös maakunnissa järjestetyistä Puhutaan metsästä -tilaisuuksista sekä Metsäkeskuksen verkkosivuilla olleen avoimen kyselyn kautta.

Ohjelmat viimeistellään saatujen palautteiden ja lausuntojen perusteella alueellisissa metsäneuvostoissa, jotka hyväksyvät lopulliset ohjelmat kaudelle 2021–2025 syyskuun kokouksissaan.

Alueellisten metsäohjelmien luonnokset ja kommentointilomakkeet löydät tästä linkistä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit