Puukauppa jäljessä edellisvuosista

Uutiset 13.07.2020

Tammi–kesäkuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 18 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna.


Puukauppa notkahti varsinkin tammi-helmikuussa 2020, mutta maaliskuusta lähtien kauppaa on käyty edellisvuoden tahtiin.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi–kesäkuussa 2020 puuta yksityismetsistä 13,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana.

Kuitupuun ostomäärä oli 7,4 miljoonaa kuutiota eli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 5,7 miljoonaa kuutiota eli 25 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan havutukkien kantohinnat olivat kesäkuussa 3–5 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koivutukin ja mäntykuidun kantohinnat olivat 2 prosenttia alemmat kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Kuusikuidun kantohinta oli prosentin korkeammalla tasolla ja koivukuidun prosentin alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Kesäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 36 ja 58 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 58 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 37 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 48 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 25 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit