Turvemaille suunnitteilla terveyslannoituksia selvästi enemmän kuin viime vuonna – taustalla Kemeran muutokset

Uutiset 13.10.2020

Elokuun loppuun mennessä terveyslannoituksia oli suunniteltu tehtäväksi Kemera-tuella 1,5 miljoonan euron arvosta, eli 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.


Jussi Partanen
Kemera-tuen laajeneminen keväällä koski vain turvemaiden tuhkalannoituksia. Muut terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyivät ennallaan.

Turvemaille on suunniteltu tänä vuonna terveyslannoituksia selvästi edellisvuotta enemmän, kertoo Suomen metsäkeskus. Turvemaiden osuus terveyslannoituksista on noussut 41 prosenttiin, kun edellisvuonna turvemailla tehtiin noin kolmannes kaikista terveyslannoituksista.

Hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Metsäkeskuksesta arvioi, että kasvuun on vaikuttanut osaltaan tuhkalannoituksen tukiehtojen laajeneminen keväällä.

”On todennäköistä, että se on lisännyt tuhkalla toteutettavia turvemaiden terveyslannoituksia. Kemera-lain asetusmuutos tuli voimaan kuitenkin sen verran myöhään tänä vuonna, että sen mahdolliset vaikutukset näkyvät paremmin ensi vuoden terveyslannoituksissa. Kokonaisuudessaan terveyslannoitusten määrän kasvu on ollut vielä maltillista”, Niskanen sanoo.

Metsäkeskus on voinut myöntää toukokuun alusta lähtien Kemera-tukea entistä useampiin turvemaiden tuhkalannoituksiin. Tukiehdot muuttuivat niin, että tuen hakijan ei tarvitse enää erikseen osoittaa lannoitusalueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutosta.

Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturvekankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua on mahdollista vielä parantaa tuhkalannoituksella, joten kohde on määräaikaisen Kemera-lain mukaan rahoituskelpoinen. 

”Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua 2–3 kuutiometriä hehtaaria kohden vuosittain ja lannoituksen vaikutus kestää neljännesvuosisadan ajan tai pitempään”, Niskanen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit