Metsäkeskuksen Jorma Jyrkilä: ”Avoin metsätieto on otettu hyvin vastaan, ja toivomme tietysti lisää hyviä palveluita”

Uutiset 27.06.2019

Metsäkeskus käynnistää tänä vuonna metsävaratietojen keruun viidellä alueella. Kartoitettujen metsien omistajat saavat kotiinsa tiedotteen.


Risto Jussila
Suomen metsiä inventoi julkisin varoin myös Luonnonvarakeskus. VMI tuottaa systemaattisia otantoja suuralueille, kun taas Suomen metsäkeskus tuottaa kuvio- ja hilatason tietoa.

Koko maan yksityismetsät on kertaalleen laserkeilattu ja ilmakuvattu ensi vuoteen mennessä. Tänä vuonna tehtävien inventointien metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2020 aikana, jolloin ne ovat saatavilla Metsään.fi-palvelussa.

Metsätietoa hankitaan laserkeilaamalla ja ilmakuvaamalla. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta kahden kilometrin ja ilmakuvaus kuuden kilometrin korkeudesta. Näitä kaukokartoitustietoja täydennetään maastossa koealamittauksilla. Kesällä maastossa liikkuu Suomen metsäkeskuksen henkilökuntaa mittaamassa.

”Tänä vuonna inventoimme viidellä alueella koko Suomessa. Tiedotamme inventoinneista sekä valtakunnallisesti että maakunnissa, jotta asukkaiden ei tarvitse ihmetellä taivaalla pörrääviä koneita eikä maanomistajien metsissään kulkevia mittaajia”, kertoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Kun metsävaratieto valmistuu, metsänomistaja, jonka metsätila on inventoitujen joukossa, saa kotiinsa metsäkeskukselta paperisen tiedotteen. Siinä on saatekirje, tilan kartta sekä teemakarttoja kuvioista, joille ehdotetaan metsänhoitotöitä viiden seuraavan vuoden aikana.

”Hoito- ja hakkuuehdotukset ovat metsänhoidon suositusten mukaisia. Tiedote ei ole metsänhoitosuunnitelma. Se tarjoaa hyvää perustietoa ja kertoo kaikkein olennaisimman hoitotarpeen yksittäisten kuvioiden osalta.”

Jos tilalla ei ole voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa, tiedote toimii hyvänä pohjana sille. Metsäsuunnitelmaa tehtäessä päätösvalta on metsänomistajalla. Suunnitelmassa näkyvät metsänomistajan toiveet ja tavoitteet.

Tietosuojaa kunnioitetaan

Vuonna 2020 alkaa uusi metsävaratietojen inventointikierros. Tällä kertaa kierros kestää kuusi vuotta, kun nyt käynnissä oleva kierros on 10 vuoden mittainen. Muutoksia tuovat myös entistä tarkemmat mittauskeinot ja pienemmät mittausalueet.

”Tavoittelemme entistä laadukkaampaa ja ajantasaisempaa metsätietoa. Ajatus on se, että me tuotamme tietoa ja kaupalliset toimijat tekevät tiedon päälle palveluita metsänomistajille ja alan toimijoille. Avoin metsätieto on otettu hyvin vastaan, ja toivomme tietysti lisää hyviä palveluita.”

Metsävaratiedot avattiin maaliskuussa 2018. Tänä aikana Metsään.fi-palvelusta on ladattu noin neljä miljoonaa yksittäistä tiedostoa. Avoimen metsätiedon mukana ei luovuteta metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja, tilan rajoja tai kiinteistötunnuksia.

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 6/2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit