Metsäveroilmoitus on kätevintä täyttää netissä – sähköinen lomake vähentää virhemahdollisuuksia, koska se laskee osan luvuista valmiiksi

Uutiset 02.02.2021

Metsänomistaja voi jättää OmaVerossa metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen sekä maksaa arvonlisäveron.


Johannes Wiehn
Metsäveroilmoitus on pakko jättää, jos on saanut verovuonna puunmyyntituloja. Usein riittävä syy on myös vähennysten hyödyntäminen.

Metsäveroilmoituksen jättäneistä metsänomistajista jo 61 prosenttia käytti viime vuonna sähköistä lomaketta. Useimmilta se käy kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla verottajan sähköiseen veroilmoituspalveluun OmaVeroon.

Verohallinnon ylitarkastajan Hilkka Pelanderin mukaan metsäveroilmoituksen jättää vuosittain keskimäärin vähän yli 200 000 metsänomistajaa. Se on vain osa metsää omistavista, sillä veroilmoitusta ei tarvitse jättää, jos ei ole ollut mitään ilmoitettavia tuloja tai menoja.

Sähköinen lomake vähentää virhemahdollisuuksia, koska se laskee osan luvuista valmiiksi lomakkeen täyttäjälle sekä antaa muistutuksia ja täyttövinkkejä.

Sähköinen metsäverolomake etenee eri tavalla kuin paperilomake, ja kohtien numerointi on erilainen. Sähköisellä ilmoituksella tulot ja menot annetaan omilla alakohdillaan. Kaikki hankintatyön arvoon tai metsävähennykseen liittyvät tiedot annetaan samassa kohdassa.

Metsäveroilmoituksen eri osioiden välillä voi liikkua ja korjata lukuja niin kauan kuin lomaketta ei ole lähetetty. Veroilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä vaikka useitakin kertoja ja palata myöhemmin täydentämään ennen lähettämistä.

Kattavat ohjeet verottajan sivuilla

Sähköinen metsäveroilmoitus löytyy Verohallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta Omavero.fi.

Palvelun kautta voi hoitaa jo lähes kaikki henkilökohtaiset veroasiat. Metsänomistaja voi jättää OmaVerossa metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen sekä maksaa arvonlisäveron. Siellä voi lisäksi ilmoittaa luovutusvoiton tai -tappion, korjata kiinteistötietoja ja hakea metsälahjavähennystä.

OmaVeroon pääsee myös Vero.fi-verkkopalvelun Metsä-­sivuston kautta. Verottajan metsäsivuilla on kattavat ohjeet metsäveroilmoituksen täyttämiseen. Sieltä löytyy myös tulostettava paperilomake, jos haluaa jättää veroilmoituksen paperisena.

Yksityishenkilö kirjautuu OmaVeroon omien pankkitunnustensa avulla. Verotusyhtymät ja kuolinpesät tarvitsevat Suomi.fi-­valtuuden tai Katso-tunnisteen.

Jos veroilmoitus jätetään avioparin metsistä, palveluun kirjaudutaan sen puolison tunnuksilla, jolle esitäytetty lomake on saapunut ja jonka OmaVerossa metsäveroilmoitus näkyy.

Metsäveroilmoitus löytyy OmaVerosta kohdasta Veroilmoitukset ja verotustiedot. Valitse vuosi 2020 ja seuraavalta näytöltä Veroilmoitusten tekeminen > Henkilön tulovero > Valitse kausi (31.12.2020) > Metsätalouden veroilmoitus.

Sähköisen lomakkeen tiedot on jaettu neljän otsakkeen alle: Taustatiedot, Tulot, Menot ja varaukset sekä Lomakkeen lähetys. Lomakkeella tulot ja menot ovat oletuksena arvossa ”Ei ilmoitettavaa”. Sellaiseen kohtaan, johon on ilmoitettavia tietoja, klikataan ”Kyllä”, jolloin esiin tulevat täytettävät vaihtoehdot.

Aarteen tilaajana voit lukea koko vero-oppaan Aarteesta 1/21. Metsäveroilmoituksen täyttämistä havainnollistetaan esimerkkilomakkeen avulla ja samalla annetaan vinkkejä sähköisen metsäveroilmoituksen sekä alv-ilmoituksen tekemiseen.

Tärkeät päivä­määrät

  • Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, palauta metsätalouden vero­ilmoitus viimeistään 1.3.2021.
  • Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 1.4.2021.
  • Jos olet rajoitetusti vero­velvollinen, palauta metsätalouden vero­ilmoitus viimeistään 18.5.2021.
  • Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu, joka on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 50 euroa ja muille verovelvollisille, kuten metsäyhtymille, 100 euroa. Jos veroilmoitus jätetään kokonaan palauttamatta, vaikka metsästä on verovuonna saatu tuloja, voidaan määrätä veron­korotus.

Aiheeseen liittyvät artikkelit