Joutoalueen metsitystukea voi hakea sähköisesti maaliskuun lopussa, paperilomakkeella jo nyt

Uutiset 01.03.2021

Maaliskuusta alkaen metsänomistajien on mahdollista hakea Suomen metsäkeskuksesta tukea joutoalueiden metsittämiseen.


Vesa-Matti Väärä
Hoitopalkkion saaminen edellyttää muun muassa syntyneen taimikon heinäntorjunnasta ja varhaishoidosta huolehtimista.

Uuden metsitystukilain nojalla voidaan myöntää metsitystukea esimerkiksi maatalouskäytön ulkopuolelle jääneille peltolohkoille ja käytöstä poistuneille turvetuotantoalueille.

Metsitystuen saaminen edellyttää muun muassa sitä, että metsitettävä ala on yhtenäinen, vähintään puolen hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.

Jos omilta mailta löytyy metsitykseen sopiva kohde, miten metsänomistaja pääsee alkuun?

”Suosittelen olemaan yhteydessä johonkuhun metsäalan toimijaan ja varaamaan reilusti aikaa hankkeen suunnitteluun. Joutoalueen metsitys vaatii enemmän työtä kuin normaali metsän uudistaminen”, sanoo kehittämis­asiantuntija Kaisa Ritala Suomen metsä­keskuksesta.

 

Hae tukea verkossa

Metsäkeskuksessa toivotaan, että metsitystukea haettaisiin ensisijaisesti sähköisessä hakupalvelussa, sillä sähköisten hakemusten käsittely on nopeampaa kuin paperisten. Hakupalvelu avautuu maaliskuun lopussa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Ennen kuin lomaketta ryhtyy täyttämään, Kaisa Ritala kehottaa tutustumaan huolella lomakkeeseen joko sähköisenä tai paperisena. Hakemusta ei voi tallentaa hakupalveluun, vaan se pitää täyttää yhdellä istunnolla.

”Joitakin tietoja on hyvä selvittää etukäteen, kuten viimeisin vuosi, kun kohteella on viljelty, sekä peruslohkon tunnus. Varaa täyttämiseen aikaa, sillä lomake on melko pitkä.”

Joissakin tapauksissa hakemukseen tarvitaan liitteitä. Kuten silloin, kun joudutaan tekemään vesitalouden järjestelyjä, liitteeksi pyydetään suunnitelmaa, esimerkiksi ojakarttaa.

Hakemukset tarkastetaan pääasiassa paikkatietoaineistojen avulla. Maastotarkastuksilla käydään harkinnanvaraisesti.

Kun tukipäätös on saatu, metsitystoimet pitää tehdä päätöstä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Metsitys toteutetaan istuttamalla tai kylvämällä. Metsitettyä aluetta tulee hoitaa ja säilyttää metsämaana vähintään kymmenen vuotta.

Metsitystuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta. Tuki on entisillä turvetuotantoalueilla 1 000–1 500 euroa hehtaarilta ja muilla joutoalueilla 1 500–2 000 euroa hehtaarilta. Lisäksi maksetaan hoitopalkkiota kahdessa erässä yhteensä 900 euroa hehtaarilta.

Lisätietoja Metsäkeskuksen sivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit