Hirvijahti täyteen vauhtiin tulevana viikonloppuna – riistakeskukselta metsästyksen eettiset ohjeet

Uutiset 10.10.2017

Suomen riistakeskuksen tuottamat hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä hirvieläinten metsästyksessä.


Juha Harju / VL-arkisto
Suurimmassa osassa maata varsinaisen hirvijahdin aloitusta lykättiin noin kaksi viikkoa aiempaa myöhäisemmäksi ja metsästys alkaa täysimittaisena lokakuun toisena lauantaina.

Hirvieläinten uudet metsästysajat on otettu käyttöön kuluvalla metsästyskaudella. Suurimmassa osassa maata varsinaisen hirvijahdin aloitusta lykättiin noin kaksi viikkoa aiempaa myöhäisemmäksi ja metsästys alkaa täysimittaisena lokakuun toisena lauantaina.

Lapissa metsästys jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen oli syyskuun alussa. Muualla maassa hirviä on voinut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta lukien. Lauantaina 14. lokakuuta alkaa myös koira- ja ajometsästys.

”Muutoksella haluttiin rauhoittaa hirvien kiima-aika, jonka huippujakso ajoittuu syys–lokakuun vaihteen molemmin puolin. Vahinkojen torjumiseksi metsästys sallittiin vahtimalla pellolta jo syyskuun alusta”, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 52 771 hirven ja 36 191 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

”Hirvijahdit ovat perinteisesti monelle metsästäjälle vuoden kohokohtia, ja tänä vuonna saaliin ennustetaan nousevan selvästi viime vuosia suuremmaksi. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän”, Körhämö kertoo.

Hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan runsastunut monin paikoin. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 65 000–89 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan säätelemiseen tavoitellulle tasolle.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua täysimittaisesti jo syyskuun viimeisestä lauantaista. Valkohäntäpeurakanta on runsastunut ja kanta keskittyy Etelä- ja Lounais-Suomeen.

”Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan alkusyksyyn, jotta peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä”, Körhämö kertoo.

Syksyinen hirvenmetsästys on perinteikästä seura- ja seuruejahtia, johon osallistuu Suomessa vuosittain yli 100 000 metsästäjää. Suomen riistakeskuksen tuottamat hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä hirvieläinten metsästyksessä.

Esimerkiksi hirvieläinten vasasuoja on yksi keskeisistä metsästäjän eettisistä säännöistä. Metsästäjien tuleekin huolehtia, ettei metsästyksessä kaadeta vasallisia naarashirviä. Lisäksi metsästyksen turvalliseen järjestämiseen, saaliin kunnioittamiseen ja muiden luonnossa liikkujien ystävälliseen kohteluun tulee kiinnittää huomiota.

Hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet.

Aiheeseen liittyvät artikkelit