Metsähallitus ja 4H opettavat erätaitoja koululaisille – tavoitteena luoda eräkasvatuksen verkosto

Uutiset 12.10.2017

4H-yhdistykset järjestävät koululaisille riistarasteja 55 paikkakunnalla.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Tänä vuonna Metsähallitus on panostanut eräkummitoiminnassa erityisesti koululaisiin.

Metsähallituksen Eräpalvelujen ja Suomen 4H-liiton yhteinen koulukampanja rohkaisee lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa ja tukee opettajia eräkasvatustyössä.

Koulukampanja on osa Metsähallituksen eräkummitoimintaa, jonka tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria luontoon, luonnossa liikkumiseen ja eränkäynnin perinteeseen. Eräkummikoulutuksen on käynyt jo lähes 300 vapaaehtoista eräharrastajaa.

Vuonna 2017 eräkummitoiminnassa on panostettu erityisesti koululaisiin. Koulukampanjassa Suomen 4H-liiton paikallisyhdistykset järjestävät koululaisille tapahtumia ja retkiä Metsähallituksen tuottaman eräkasvatusmateriaalin pohjalta.

Tänä syksynä 4H-yhdistykset järjestävät koululaisille riistarasteja 55 eri paikkakunnalla. Rasteilla tutustutaan luonnossa liikkumisen lisäksi riistaeläimiin.

Kuluneen vuoden aikana erätaitoja on harjoiteltu myös muun muassa koululaisten metsäviikolla, eräkummileirillä ja erätaitokilpailuissa. Mukana on ollut eräkummien ja Suomen 4H-liiton lisäksi laaja joukko yhteistyökumppaneita.

”Varsinaisten erätaitojen opettamisen ohella tavoitteena on ollut tuoda eri järjestöjä ja toimijoita yhteen ja luoda eräkasvatuksen yhteistyöverkosto. Mukana on ollut esimerkiksi suunnistusseuroja, partiolaisia ja eri metsästys- ja kalastusorganisaatioita”, Metsähallituksen eräsuunnittelija ja eräkummitoiminnan koordinaattori Madeleine Nyman sanoo.

Eräkummitoiminta tukee opettajia sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä eräkasvatustyössä. Opetuksen tueksi suunniteltu materiaali on koottu eräkummikansioihin, joita on toimitettu opettajille tukemaan opetussuunnitelmaan liittyvää eräaiheista opetusta. Yhteensä kansioita on jaettu eri puolille Suomea jo 500 kappaletta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit