Metsäkeskus kokeilee tarkistuslistaa, jolla metsänomistaja voi ilmoittaa luonnonhoidon toiveistaan

Uutiset 07.11.2017

Suomen metsäkeskuksen mukaan pienillä toimintatapojen muutoksilla voidaan parantaa merkittävästi metsien luontoarvoja, maisemaa, riistanhoitoa ja vesiensuojelua.


Antti Raatikainen / VL-arkisto
Useat luonnonhoidon keinot ovat metsänomistajalle edullisia toteuttaa.

Suomen metsäkeskus on ottanut kokeiltavaksi tarkistuslistan, johon metsänomistaja voi listata toiveitaan metsänsä hoidosta. Kokeilu on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Monimetsä-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä luonnonhoitoa ja monimuotoisuutta kotimaisissa talousmetsissä.

Uudessa toimintamallissa metsäammattilaiset selvittävät metsänomistajien luontotoiveita ja havainnollistavat talousmetsien luonnonhoidon keinoja tarkistuslistan ja neuvontatyökalun avulla.

Metsäammattilaiset voivat selvittää metsänomistajan tekemän tarkistuslistan avulla, haluaako metsänomistaja esimerkiksi jättää leimikkoonsa riistatiheikköjä, tekopökkelöitä kolopesijöille tai tavanomaista enemmän säästöpuita. Lista on tarkoitus käydä läpi samalla, kun sovitaan hakkuista tai metsänhoitotöistä.

”Näin metsänomistaja saa ilmaista tahtonsa metsänhoidon suositusten mukaisesta hyvästä luonnonhoidosta. Tarkistuslistalle merkityt luonnonhoitotoiveet välitetään eteenpäin hakkuiden toteuttajalle, jotta hän voi huomioida ne metsänkäsittelyssä”, sanoo Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Timo Vesanto Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäammattilaisten kokeiltavaksi on valmistunut puolestaan uusi neuvontatyökalu, jonka avulla toimijat voivat havainnollistaa metsänomistajille luonnonhoidon keinoja. Neuvontatyökalu parantaa ammattilaisten valmiutta auttaa metsänomistajia luonnonhoidon suunnittelussa, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan.

Useat luonnonhoidon keinot ovat metsänomistajalle edullisia toteuttaa. Suomen metsäkeskuksen mukaan pienillä toimintatapojen muutoksilla voidaan parantaa merkittävästi metsien luontoarvoja, maisemaa, riistanhoitoa ja vesiensuojelua.

”Metsiin syntyy jatkuvasti monimuotoisuudelle arvokkaiden rakennepiirteiden ja elinympäristöjen alkuja, joita voidaan ylläpitää luonnonhoidon keinoilla. Talousmetsien luonnonhoidolla on laajat vaikutukset, koska valtaosa Suomen yksityismetsistä on talouskäytössä”, Vesanto sanoo.

Luonnonhoidon tarkistuslistaan ja neuvontatyökaluun voi tutustua Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit