Metsäpäivät: St1:n Anttonen metsittäisi aavikot, ministeri Leppä kannusti metsien hoitoon

Uutiset 09.11.2017

Metsäpäiville osallistui lähes 500 metsäalan asiantuntijaa ja ammattilaista.


Jaana Kankaanpää
St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen puhui torstaina Metsäpäivien avajaisissa.

Metsien käyttö on ratkaisu, todettiin Suomen Metsäyhdistyksen 89. kerran järjestämillä Metsäpäivillä Helsingin Messukeskuksessa.

St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen esitteli Metsäpäivien avajaisyleisölle suunnitelmansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hän haluaa metsittää aavikoituneita alueita ja sitoa siten hiilidioksidia ilmasta maaperään.

Parhaimmillaan hanke myös lisäisi viljelyä kuivilla alueilla, antaisi paremmat elinmahdollisuudet paikalliselle väestölle ja jarruttaisi ilmastopakolaisuutta.

Anttonen asettaa tavoitteeksi metsittää ja viljellä 85 prosenttia Saharasta. Tavoite ei hänen itsensäkään mukaan ole välttämättä realistinen, mutta voi saada hankkeen liikkeelle.

”Teknologia tähän on jo olemassa, ja öljy-, hiili- ja maakaasuyhtiöt ovat ne, jotka tämän pystyvät maksamaan”, Anttonen sanoi Metsäpäivien avajaisissa torstaina.

Metsäpäivät avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kehotti metsäalan ammattilaisista ja asiantuntijoista koostuvaa yleisöä metsänhoitoon kotimaassa. Hän muistutti, että metsien kestävä käyttö perustuu paitsi investointeihin ja innovaatioihin, myös taimikonhoitoon.

”Meidän taloutemme nousun taustalla on ehdottomasti metsäalan investoinnit”, ministeri totesi.

”Me haluamme olla edelläkävijä biotalouden ja kiertotalouden alalla, ja se syntyy tekemällä ja yhteistyöllä.”

Leppä korosti myös suomalaisen pitkäaikaisen ja ajantasaisen tutkimuksen merkitystä metsäalalle.

”Meidän tutkimuksemme, osaamisemme ja koulutuksemme on pidettävä kunnossa, jotta me pystymme perustelemaan pohjoista metsätaloutta, joka ei ole se valtavirta Euroopassa mutta meille äärimmäisen tärkeä.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit