Millainen on suhteesi metsään? – Tutkimus metsäsuhteista valmistuu alkuvuonna

Uutiset 13.11.2017

Metsäsuhde-tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa metsäsuhteiden kirjo ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.


Johannes Wiehn / VL-arkisto
Ensi vuonna yksi Suomen maakuvan seitsemästä pääteemasta on metsäsuhde.

Ensi vuonna yksi Suomen maakuvan seitsemästä pääteemasta on metsäsuhde. Maakuvatyön asiantuntijana Ulkoministeriössä työskentelevän Emma Rispolin mukaan suomalaista maakuvaa on aina luotu luonnon avulla.

”Jokaisella kansalla on luontosuhteensa, mutta suomalaisten metsäsuhde on uniikki maailman mittakaavassa.”

Rispolin mukaan Suomessa metsien suojelun ja hyödyntämisen näkökulmat yhdistyvät ja käyvät vuoropuhelua.

”Rajojemme ulkopuolella suhdettamme metsään ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin”, Rispoli sanoo.

Ensi vuonna yksi maakuvan seitsemästä pääteemasta on metsäsuhde. Rispolin mielestä maabrändimme, eli se mitä meistä maailmalla ajatellaan, vaikuttaa välittömästi Suomen taloudelliseen ja poliittiseen menestykseen.

”Mitä paremmin onnistumme vaikuttamaan mielikuviin Suomesta ja myös suhteestamme metsiin, sitä todennäköisemmin menestymme”, oli Rispolin viesti Suomen Metsäyhdistyksen viime viikolla järjestämillä Metsäpäivillä.


Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston Kestävästi metsäsuhteessa -hankkeessa on tilattu Kantar TNS Oy:ltä tutkimus suomalaisten metsäsuhteesta. Tavoitteena on tunnistaa metsäsuhteiden kirjo ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sen taustalla on Kansallinen metsästrategia.

”Tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen, jo toteutettu haastatteluvaihe kertoo, että jokaisella suomalaisella on taustasta tai ammatista riippumatta yksilöllinen, hyvin henkilökohtainen ja monimuotoinen suhde metsään. Metsän hyödyntämiselle nähdään mitä erilaisimpia mahdollisuuksia sekä virkistyskäytössä että elinkeinon harjoittamisessa”, kertoo Annika Fock, kvalitatiivisen tutkimuksen vetäjä Kantar TNS Oy:ssä.

Kun tutkimus valmistuu ensi vuoden alussa, metsän parissa toimivat ammattilaiset saavat työkaluja erilaisten tilanteiden ja kohderyhmien kohtaamisiin.


Kestävästi metsäsuhteessa -hankkeessa yhteistyökumppanina on myös Metsähallitus. Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi totesi Metsäpäivillä, että sekä sidosryhmien että metsä- ja luontoammattilaisten oman metsäsuhteen tunnistaminen on erittäin hyödyllinen osa ammattitaitoa.

”Työnantajan on tärkeää valmentaa henkilöstöään tunnistamaan erilaisia metsäsuhteita, ymmärtämään niiden syitä ja antamaan työkaluja, joilla toimia metsäsuhteiden monimuotoisessa verkostossa. Joskus on hyvä haastaa myös omaa metsäsuhdettaan ja peilata sitä ympäröivään yhteisöön. Näin vastuullisesta metsäsuhteesta rakentuu yksi yrityksen menestystekijöistä”, kannusti Koipijärvi Metsäpäivillä.

Lue lisää metsäsuhteesta Luston sivuilla ja testaa, millainen metsäsuhde sinulla on.

Aiheeseen liittyvät artikkelit