Ysiluokkalaiset hyppäävät Metsä Boardin johtoon pelisimulaatiossa

Uutiset 14.12.2017

Metsä Group haluaa herätellä nuorten kiinnostusta metsäteollisuuteen.


Yrityskylä / flickr.com
Yrityskylä on peruskoulun 6. ja 9. luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Nämä nuoret osallistuivat Yrityskylään viime vuonna.

Yhdeksäsluokkalaiset pääsevät johtamaan tiimeinä yritystä, kun Yrityskylä Yläkoulua pilotoidaan Espoossa. Yrityskylässä yli 1 000 espoolaista yhdeksäsluokkalaista toimii päivän ajan Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin kuvitteellisen johtoryhmän jäsenenä ja johtaa konsernin globaalia kartonkiliiketoimintaa pelisimulaatiossa.

”Peli on hyvä startti työelämään. Nuoret johtavat kansainvälistä kartonkiyhtiötä ja saavat käsityksen siitä, mitä kaikkea globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen toimintaan kuuluu ja millaisista taidoista on hyötyä. Vuorovaikutustaitojen, positiivisen asenteen ja hyvän tiimityön merkityksen korostuminen pelin edetessä tarjoavat monia oivalluksia, joista on hyötyä, kun nuoret tulevat mukaan työelämään”, Metsä Boardin henkilöstöjohtaja Susanna Tainio sanoo.

Metsä Group on Espoon Yrityskylä Yläkoulun pääyhteistyökumppani pilottijaksolla, joka kestää joulukuusta helmikuun alkuun.

”Haluamme herätellä uravalintaa tekevien nuorten kiinnostusta metsäteollisuuteen. Yrityskylä on hieno tapa viedä nuorille viestiä siitä, että metsäteollisuus on monien mahdollisuuksien ja hyvien tulevaisuudennäkymien ala, joka tarjoaa monipuolisia töitä ja urapolkuja”, Tainio sanoo.

”Suomessa metsäala on ollut ja on jatkossakin tärkeä elinkeino. Siksi on hienoa, että Metsä Group lähti mukaan tavoittamaan yhdeksäsluokkalaisia. Metsä Group tarjoaa alansa asiantuntijuuden ja yhteistyössä muotoilemme sisällöt oppimiskokonaisuuteen”, Yrityskylä Espoon aluekoordinaattori Heidi Enbacka iloitsee.

Yrityskylä on peruskoulun 6. ja 9. luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, joka tavoittaa valtakunnallisesti yli 60 000 oppilasta lukuvuodessa.

”Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristössä harjoitellaan talouden käsitteitä ja työelämätaitoja, kuten neuvotteluja. Pelijärjestelmä on digitaalinen, mutta peli ohjaa oppilaita myös jatkuvaan vuorovaikutukseen”, Heidi Enbacka kertoo.

Yrityskylä Espoo avattiin kuudesluokkalaisille syksyllä 2014. Kolmen vuoden kokemuksen jälkeen Yrityskylä on saavuttanut suuren suosion sekä oppilaiden ja opettajien että kuntien ja yritysten keskuudessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit