Pääosa Kemera-tuesta käytettiin viime vuonna nuorten metsien hoitoon – tukia jäi myös käyttämättä

Uutiset 04.01.2018

Reilut 14 miljoonaa euroa Kemera-tukirahoja jäi käyttämättä viime vuonna.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Suurin osa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon.

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Reilut 14 miljoonaa tukieuroa jäi siis käyttämättä.

Pääosa Kemera-tuesta, 35,4 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Tuella tehtiin taimikon varhaishoitoa 49 086 hehtaarin alalla, pienpuuta kerättiin hoitotyön yhteydessä 23 378 hehtaarilta ja muita nuoria metsiä hoidettiin 74 870 hehtaaria.

”Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja siten tarpeellinen jokaisessa taimikossa. Työ sopii hyvin niin metsänomistajalle kuin ammattimetsurillekin. Uusia taimikoita syntyy vuosittain yli 100 000 hehtaaria koko maassa. Jos jokaisen kohteen varhaishoito tehtäisiin Kemera-tuella, voitaisiin työmäärät lähes kolminkertaistaa nykyisestä”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella 1 187 kilometriä ja suometsiä kunnostettiin 40 354 hehtaaria. Työmäärät ovat pudonneet noin puoleen vuosikymmenen alun määristä. Metsäkeskuksen mukaan asiaan on osaltaan vaikuttanut tukisäädösten muutos kesällä 2015 ja osaltaan toimijakentän murros ja osaavan henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja eläkkeelle.

Kemera-lainsäädäntö uudistui kesällä 2015. Muutosta edeltävän vanhan lain aikaan hyväksyttyjä hankkeita on kuitenkin ollut mahdollista tehdä niiden toteuttamisajan loppuun saakka. Nyt viimeisetkin vanhan lain aikaiset toteuttamisajat umpeutuvat vuoden 2018 aikana.

Aiheeseen liittyvät artikkelit