Sellusta syntyy kenkiä, polkupyöriä ja lankaa – Suomi voi olla ”materiaalitulevaisuuden muutosvoima”

Uutiset 09.01.2018

Suomalaishankkeessa on valmistettu prototyypit muun muassa biohajoavista kengistä, osin nanoselluloosasta tehdystä polkupyörästä sekä suoraan sellumassasta tulostettavasta langasta.


Aalto-yliopisto
Suomessa on kehitetty prototyyppi biohajoavista kengistä.

Suomalaisessa tutkimushankkeessa on vuodesta 2013 alkaen etsitty uusia käyttösovelluksia selluloosalle. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa suomalaisen metsäteollisuuden muuttumista dynaamiseksi biotalouden ekosysteemiksi ja lisätä selluloosan käyttöä.

Tähän mennessä hankkeessa on kehitetty uudenlaisia biohajoavia materiaaleja, testattu selluloosan 3D-tulostamista eri menetelmin ja kehitetty uusia valmistusteknologioita, kuten vaahtorainausta ja paperin kierrätystä tekstiilikuiduiksi. Tuloksena on syntynyt tuotekonsepteja ja -ideoita sekä lupaavia teknologiainnovaatioita.

Projektin aikana on valmistettu prototyypit esimerkiksi biohajoavista kengistä, osin nanoselluloosasta tehdystä polkupyörästä sekä suoraan sellumassasta tulostettavasta langasta, jonka valmistukseen erikoistunut Spinnova Oy käynnistyi vuoden 2015 alussa.

”Kestävän kehityksen haasteet kerta kaikkiaan pakottavat tekemään asioita toisin. Tutkimustyötä on maailmalla tehty jo pitkään, mutta olemme nyt onnistuneet löytämään toimivia materiaaleja ja teknologioita, jotka mahdollistavat muutoksen. Tutkimushankkeen uusiin biomateriaaleihin perustuvat tulokset ovat merkittäviä päänavauksia koko maailman mittakaavassa”, sanoo professori Pirjo Kääriäinen Aalto-yliopistosta.

Tutkimushankkeessa on yhdistetty muotoilijoiden, arkkitehtien, materiaalitutkijoiden ja liiketoiminnan ammattilaisten osaaminen. Samalla Suomeen on syntynyt vahva biomateriaaliosaajien verkosto.

”Suomella on mahdollisuus olla materiaalitulevaisuuden muutosvoima”, Kääriäinen toteaa.

Projektin tutkimuskumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto TTY, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Vaasan yliopisto. Viisivuotinen, Tekesiltä 7,9 miljoonan euron rahoituksen saanut strateginen tutkimushanke päättyy maaliskuussa 2018.

Aiheeseen liittyvät artikkelit