Tredun metsäkoulussa opetellaan metsänomistajuutta – ”haemme ennen kaikkea varmuutta”

Uutiset 11.01.2018

Heikki ja Marika Asunta valmistuivat juuri kaksivuotisesta metsäkoulusta. Kaikkiaan koulusta on nyt valmistunut 160 opiskelijaa.


Jarkko Juutila
Heikki ja Marika Asunta harjoitustauolla ennakkoraivaustöissä. Oikealla opettaja Veikko Lamminaho.

Syksystä 2006 alkaen Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa on tarjottu tutkintoon johtavaa koulutusta metsänomistajille. Metsäalan perustutkinto on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, ja koulutus kestää kaksi vuotta.

Metsänomistajan metsäkoulussa käydään opintojen aikana läpi muun muassa metsänhoitoon ja puunkorjuuseen liittyviä asioita. Tämän lisäksi harjoitellaan käytännön metsätyötaitoja, työkohteiden suunnittelua ja metsäluonnonhoitoa. Osana opintoja käydään läpi myös verotukseen ja vakuuttamiseen liittyviä asioita.


Metsäkoulusta juuri valmistuneet Heikki ja Marika Asunta ovat olleet metsänomistajia reilut kolme vuotta. He saivat haltuunsa suurehkon, vuosikymmeniä luonnontilassa olleen metsäpalstan. Asunnat päättivät aloittaa metsäpalstan aktiivisen hoidon, jotta metsästä olisi iloa ja hyötyä myös tuleville sukupolville. Koska kummallakaan ei juurikaan ollut aiempaa kokemusta metsänhoidosta, oli lisätiedoille ja -taidoille huutava tarve.

”Koulutuksen kautta haemme ennen kaikkea varmuutta metsänomistajuuteen. Haluamme myös pystyä keskustelemaan metsäyhtiöiden edustajien kanssa oikealla termistöllä,” Heikki Asunta sanoo.

Asuntojen mielestä opiskelu sopii hyvin aikuisille, sillä se onnistuu työn ohessa. Opiskeluissa heitä miellytti ennen kaikkea opintojen käytännönläheisyys ja joustavuus. Lähiopintojaksoilla voi itse valita, opiskeleeko perjantaisin, lauantaisin vai sunnuntaisin. Lähiopetuskerta on yleensä maanantaisin.


Heikki ja Marika Asunnan opiskeluryhmässä oli reilut 20 opiskelijaa, iältään 20–70-vuotiaita. Suurin osa opiskelijoista omistaa oman metsäpalstan tai harkitsee sellaisen hankintaa.

”Meidän ryhmässämme kaikki täydensivät toisiaan ja tarkastelivat asioita eri tulokulmalla. Kun käytännön harjoitteita tehdään pienissä ryhmissä, pääsee vaihtamaan näkemyksiä ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmältä saa myös sparrausapua,” Asunnat toteavat.

Itsearviointi ja omien kokemusten hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa. Valmiiden vastausten sijaan kysytään, miten opiskelija itse tekisi eri työvaiheet. Samalla pyritään tunnistamaan kunkin opiskelijan kehityskohteet.

”Opinnoissa ei ole mitään turhaa, vaan kaikki liittyy tekemiseen. Opettajien ja tutkintovastaavien kanssa löytää kyllä hyvin omat vahvuudet ja kehittämiskohteet, joihin voi panostaa vaikka omalla vapaa-ajalla. Itsellehän näitä opintoja ennen kaikkea tehdään”, Marika Asunta kiteyttää.


Metsänomistajan metsäkoulun tutkintovastaavan Jarkko Juutilan mukaan metsäkoulu sopii minkä tahansa kokoisen metsäpalstan omistajalle tai henkilölle, joka harkitsee palstan hankkimista.

”Tai henkilölle, joka on kiinnostunut työllistymään esimerkiksi metsäyhtiölle. Koulutus sopii myös lisätiedon hankkimiseen metsänhoitoa harrastavalle,” Juutila lisää.

Tähän mennessä Metsänomistajan metsäkoulusta on valmistunut 160 opiskelijaa. Osatutkinnon on suorittanut 20 opiskelijaa. Haku koulutukseen on jatkuva, ja seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit