Tykkylumen vaurioittamat puut korjattava määräaikaan mennessä – muista myös metsänkäyttöilmoitus

Uutiset 29.01.2018

Tykkylumi on aiheuttanut merkittäviä metsätuhoja itäisessä ja pohjoisessa Suomessa.


Pekka Fali / VL-arkisto
Tykkylumi on aiheuttanut tänä vuonna merkittäviä metsätuhoja.

Tykkytuhoalueilla kaatuneiden ja katkenneiden puiden korjuusta on tehtävä normaaliin tapaan metsänkäyttöilmoitus, Suomen metsäkeskus muistuttaa. Metsänkäyttöilmoitus pitää toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun aloittamista lomakkeella tai Metsään.fi-palvelussa.

Jos tuhoalueella tehdään kasvatushakkuita, on hakkuiden toteuttamistapa ilmoitettava kuvioittain. Uudistushakkuissa on lisäksi ilmoitettava metsän uudistamistapa. Metsätuhoalueilla metsänkäyttöilmoitukseen on merkittävä myös hakkuun tarkoitukseksi ”metsätuhoalue” ja lisätiedoissa tuhon aiheuttajaksi tulee ilmoittaa ”tykkytuho”.

Metsätuholaki velvoittaa puiden omistajaa korjaamaan vahingoittuneet havupuut pois metsiköistä ja välivarastoista tiettyihin määräaikoihin mennessä: Pohjois-Karjalassa vaurioituneet männyt tulee korjata metsästä 1.7.2018 mennessä ja kuuset 24.7.2018 mennessä. Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla vaurioituneet männyt tulee korjata metsästä 15.7.2018 mennessä ja kuuset 15.8.2018 mennessä.

Monimuotoisuuden näkökulmasta joitakin kaatuneita puita suositellaan jätettäväksi alueelle tuottamaan lahopuuta. Metsälailla rauhoitetuissa erityisen arvokkaissa elinympäristöissä tykkylumen kaatamaa puustoa ei pääsääntöisesti korjata pois lainkaan.

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista.

Tarkemmat ohjeet metsä- ja metsätuholain soveltamisesta tykkytuhoalueiden puunkorjuussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit