Puukiukaiden päästöt huonontavat ilmaa – vähäpäästöiset kiukaat voivat parantaa ilmanlaatua nopeasti

Uutiset 08.02.2018

Puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet voivat HSY:n mukaan nousta korkeiksi omakotitaloalueilla erityisesti talviaikaan. KIUAS-hankkeessa kehitetään mittauskonseptia, jolla voidaan verrata ja mitata kiukaiden päästöjä.


HSY
KIUAS-hankkeen tutkimussaunassa voidaan verrata ja mitata kiukaiden päästöjä todellisissa olosuhteissa.

Kuopioon on rakennettu tutkimussauna, jossa selvitetään yleisimmin käytössä olevien puukiukaiden päästöjä. Mittaukset ovat osa KIUAS- eli Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen -hanketta.

Hankkeessa kehitetään mittauskonsepti, jolla voidaan verrata ja mitata kiukaiden päästöjä todellisissa olosuhteissa. Samalla asukkaille tuotetaan tietoa vähäpäästöisen kiukaan valitsemiseksi.

”Tällä hetkellä kiukaille ei ole ympäristömerkkiä eikä asukkailla ole käytettävissä tietoa vähäpäästöisen puukiukaan valitsemiseksi. Puukiukaiden käyttöikä on lyhyt eli noin kymmenen vuotta, joten vähäpäästöisillä kiukailla voidaan ilmanlaatua parantaa nopeastikin. Samalla edistetään tällaisten kiukaiden kysyntää ja kehittymistä”, kertoo yliopistotutkija Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta.

Tissarin mukaan ensimmäisten mittausten perusteella näyttää siltä, että olosuhteet vaikuttavat merkittävästi muun muassa kiukaan hyötysuhteeseen ja päästöihin.

”Kiukaan tuottama lämpöenergia voi esimerkiksi kulkeutua ilmanvaihdon tai savukaasujen mukana ulos, jolloin se ei lämmitä saunaa ja pienentää näin kiukaan todellista hyötysuhdetta.”

Puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet voivat HSY:n mukaan nousta korkeiksi omakotitaloalueilla erityisesti talviaikaan. Altistuminen pienhiukkasille omalla asuinalueella voi lisätä esimerkiksi astma- ja sydänoireita ja pitkällä aikavälillä myös kuolleisuutta. Kolmasosa Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin tulisijojen käytöstä eli lisälämmityksestä ja kiukaista.

”Pääkaupunkiseudun omakotialueilla jopa 40 prosenttia ilmassa olevista pienhiukkasista voi olla talvisin peräisin puunpoltosta. Pienhiukkasia pääsee ilmaan sekä takkojen että puukiukaiden käytöstä. Puukiukaita on pääkaupunkiseudulla yllättävän paljon, kyselymme mukaan noin 28 prosentissa pientaloja”, ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen HSY:stä kertoo.

Puunpolton hiukkaspäästöjä voidaan vähentää oikeaoppisilla puunpolttotavoilla ja edistämällä vähäpäästöisten puukiukaiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Vähentämiskeinoja on linjattu Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa vuosille 2017–2024.

KIUAS-hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit.

Aiheeseen liittyvät artikkelit