Metsähallitus ylitti tulostavoitteensa – ”Olemme eri tarpeiden yhteensovittamisen ammattilaisia”

Uutiset 01.03.2018

Metsähallitukselle viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen uuden metsähallituslain mukainen toimintavuosi.


Keijo Kallunki
Metsähallitus Metsätalous Oy kertoo panostavansa metsien monimuotoisuudessa erityisesti lahopuun ja haapojen määrään.

Konsernin liikevaihto oli 328 miljoonaa euroa ja vuositulos 105,9 miljoonaa euroa. Metsähallitus tulouttaa valtiolle tuloksesta 92,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy maksaa tuloksestaan veroa 5,4 miljoonaa euroa.

”Tavoitteemme on kehittää valtion maa- ja vesiomaisuuden käyttöä niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa”, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen totesi torstaina konsernin kaikkien aikojen ensimmäisessä toimittajille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa.

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaa Metsähallitus Metsätalous Oy, jonka tulospaineet lisääntyvät tulevina vuosina. Viime vuonna yhtiö myi 5,7 miljoonaa mottia ainespuuta, kun kestävä hakkuumäärä olisi 6,29 miljoonaa mottia.

Valtiolla on Kainuussa ja Lapissa runsaasti harvennusikäistä monikäyttömetsää, joka odottaa Pohjois-Suomen uusia kuitupuuta käyttäviä investointeja.

”Tukki menee kaupaksi aina”, sanoi Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula. Yhtiö myy ainespuun tehtaan portille kuljetettuna, joten puukauppojen kannattavuuteen vaikuttavat myös kuljetusmatkat.

Valtion metsätaloutta arvostellaan milloin mistäkin: liian pienistä tai suurista hakkuumääristä, hakkuista väärissä paikoissa tai väärään aikaan, yhteentörmäyksista matkailuelinkeinon tarpeiden kanssa tai vaikkapa metsurien talvilomautuksista. Kansalaisjärjestöistä äänekkäimpiä kommentteja esittää ympäristöväki.

”Mutta keskustelua on käyty aina”, Kumpula sanoo ja viittaa vanhoihin lehtileikekokoelmiin Osaran aukkohakkuiden aikanaan saamasta kritiikkimyrskystä.

”Eri tavoitteiden, tarpeiden ja toiveiden yhteensovittaminen on Metsähallituksen ydintaitoja”, lisäsi viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, joka aloitti tehtävässään viime syksynä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit