Riistametsänhoito kiinnostaa metsänomistajia, mutta epätietoisuus palveluista hidastaa toimintaa

Uutiset 22.03.2018

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa metsäkanalinnut ja muu riista otetaan huomioon.


Hia Sjöblom / VL-arkisto
Hyvä kosteikko houkuttelee vesilintuja ja muuta riistaa.

Metsänomistajat ovat kiinnostuneita riistametsänhoidosta, mutta palvelujen tarjonnan vähäisyys hidastaa käytännön toteutusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Metsäammattilaisista lähes kaikki haluavat edistää riistametsänhoitoa työssään.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon.

Metsänomistajista lähes 61 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut riistametsänhoidon harjoittamisesta omissa metsissään. Toiminta vaikuttaa kasvattaneen suosiotaan. Kohtalaisen suurella osalla (noin 40 %) vastanneista oli kokemuksia riistametsänhoidosta omalla tilallaan.

Valtaosa metsänomistajista ei osannut sanoa palvelujen tarjonnasta, tai uskoi, ettei tarjontaa ole. Metsänomistajista suurin osa, jopa 84 prosenttia, vastasi jääneensä ilman riistametsänhoitoon liittyvää koulutusta tai neuvontaa.

”Tilanteen korjaaminen vaikuttaisi vaativan kattavampien riistametsänhoitopalvelujen tarjoamista. Metsänomistajat ovat kyllä kuulolla”, tutkimuksen tekijä Piia Ikonen kertoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös metsäalan toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia riistametsänhoidosta.  Lähes kaikki metsäalan toimijat vastasivat haluavansa edistää riistametsänhoitoa omassa työssään, ja yli 88 prosenttia uskoi riistametsänhoidon ja sen edistämisen kuuluvan toimenkuvaansa.

”Yleinen suhtautuminen riistametsänhoitoa kohtaan oli myönteistä. Toivottavasti metsätalousyritykset vastaavat asiakkaidensa ja ammattilaisten toiveisiin ja kehittävät riistametsänhoidon palveluitaan”, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Marko Svensberg sanoo.

Tutkimus toteutettiin vuonna 2017 Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osastolla tehtynä pro gradu -työnä. Kyselytutkimuksessa käytetyt yhteystiedot saatiin Suomen metsäkeskukselta. Kyselyihin vastasi 425 metsänomistajaa ja 480 metsäalan toimijaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit