Metsähallitus kehittää ilmastonmuutosta hillitsevää metsänhoitomallia

Uutiset 04.04.2018

Hiililuokitus jakaa metsätalouden piirissä olevat kohteet seitsemään luokkaan, joissa painotetaan joko hiilensidonnan tai hiilivarastojen merkitystä.


Kari Salonen / VL-arkisto
Metsähallituksen tuottama hiililuokitus koskee jokaista valtion talouskäytössä olevan metsän puustokuviota.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankkeessa on tuotettu uudenlainen menetelmä, metsämaiden hiililuokitus, välineeksi käytännön työhön. Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeessa tutkittiin metsätaloustoimenpiteiden vaikutusta hiilen sitomiseen ja varastointiin ilmastonäkökulmasta.

Hiililuokitus jakaa metsätalouden piirissä olevat kohteet seitsemään luokkaan, joissa painotetaan joko hiilensidonnan tai hiilivarastojen merkitystä. Luokat sisältävät laskelmiin perustuvia toimenpidesuosituksia metsänhoidolle.

”Siellä, missä puuston kasvu ja siten hiilen sitominen on nopeinta, monikäyttömetsätaloudessa keskitytään metsien tuottokykyyn. Hitaamman kasvun alueilla ja erityiskohteissa painotetaan enemmän metsien terveyden ylläpitoa sekä muiden käyttömuotojen yhteensovittamista”, projektipäällikkö Ilkka Vaara kuvailee.

Hiililuokitus koskee jokaista valtion talouskäytössä olevan metsän puustokuviota, joita on yhteensä 10 miljoonaa. Luokitus paljastaa kunkin puustokuvion merkityksen hiilen sidonnassa ja varastoinnissa. Luokitus antaa perusteet metsänhoito-ohjeiden soveltamiseen luokittain.

”Perustyö luokittelussa on nyt tehty. Kun tutkimustietoa tulee lisää, voidaan metsien hiilensidonnan ja -varastoinnin kokonaisuutta ja ohjeistusta eri tyyppisissä kohteissa tarkentaa nopeastikin”, Vaara kertoo.

Ilmastoviisas metsätalous on osa Metsähallituksen valmisteilla olevaa vastuullisuusohjelmaa, joka pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman sisältöihin. Niistä yksi on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

”Yhteisen omaisuuden hoitajana Metsähallituksella on muita metsänomistajia suurempi vastuu tulevien sukupolvien tarpeiden huomioon ottamisessa. Lähes puolet valtion maista on suojeltu ja siten pysyvillä päätöksillä hiilivarastona”, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen toteaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit