PTT: Puun tarve kasvaa ja hinnat nousevat – lisää kantorahatuloja metsänomistajille

Uutiset 12.04.2018

Tuontipuun käyttö vähenee tänä ja ensi vuonna ja samaan aikaan kotimaan hakkuut lisääntyvät, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT.


Jarmo Palokallio / VL-arkisto
Uudet investoinnit vaikuttavat merkittävästi metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna.

Kotimaan puukaupan- ja hakkuumäärien kasvu ovat jo aikaisempina vuosina ennakoineet lisääntyvää puunkäyttöä, kertoo Pellervon taloustutkimus tuoreessa metsäsektorin ennusteessaan.

Ennusteen mukaan tuontipuun käyttö vähenee edelleen hieman tänä ja ensi vuonna, mikä lisää hakkuita kotimaassa. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Ensi vuonna myös inflaatio nostaa puun hintatasoa.

Mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta nousee viime vuoden keskihinnasta 4–6 prosenttia. Kuusi- ja koivutukin hinnat nousevat loivemmin 2–4 prosenttia. Mäntykuitupuun keskihintaa lisääntyvä kysyntä nostaa tänä vuonna 3–4 prosenttia.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot lisääntyvät hakkuiden lievän kasvun ja puun hinnannousun ansiosta. Ensi vuonna yksityismetsien tulot yltävät 2,1 miljardiin euroon.

Yksityismetsien pystykauppamäärien ylämäki alkoi vuoden 2016 alussa. Tänä ja ensi vuonna kasvu ennusteen mukaan jatkuu mutta loivenevana. Vuoden alussa puukauppaan vaikuttivat alkutalven korjuuolosuhteet, jotka aikaistivat yksityismetsien puukauppaa kesäkorjuukelpoisten leimikoiden osalta.

Mäntysahatavaran lisääntyvä vienti erityisesti Pohjois-Afrikkaan ja Kiinaan vauhdittaa kysyntää mäntyleimikoista. Kysyntä kuusitukkileimikoista jatkuu edelleen vahvana, mutta kauppamäärät eivät voi enää juurikaan nousta, ennusteessa arvioidaan. Harvennusleimikoiden kauppamäärät nousevat viime vuosista.

Uudet investoinnit vaikuttavat merkittävästi metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna. Sellun viennissä kasvu on erityisen voimakasta tänä vuonna, kun Äänekosken sellutehdas alkaa käydä täydellä kapasiteetilla.

Myös kartongin vienti kasvaa tänä ja ensi vuonna aiempien investointien seurauksena. Paperin vienti puolestaan vähenee edelleen kumpanakin vuonna, mutta hinnassa voidaan nähdä pientä nousua. Sahatavaran vientihintojen odotetaan nousevan kysynnän ja inflaation seurauksena.

Aiheeseen liittyvät artikkelit