Vieraslajien leviäminen halutaan kuriin – ilmoita piisami- ja jättipalsamihavainnoista

Uutiset 24.04.2018

Vieraslajihavaintojen keräämiseen tarvitaan kansalaisten apua, jotta vieraslajien levinneisyystiedot ovat mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset.


Markku Pulkkinen / VL-arkisto
Jättipalsami on runsastunut ja levinnyt monin paikoin.

EU:n vieraslajiasetus edellyttää jäsenvaltioita huolehtimaan haitallisten vieraslajien hävittämisestä tai niiden leviämisen rajoittamisesta.

Maaliskuussa 2018 hyväksyttiin 37 haitallista vieraslajia käsittävä hallintasuunnitelma. Nyt aletaan selvittää uusimpien EU:n haitallisiksi listaamien vieraslajien esiintymistä ja torjuntaa Suomessa.

EU:n täydennyslistalla on kaksitoista lajia. Listan lajeista jättipalsami ja kaukasianjättiputki sekä piisami ja supikoira esiintyvät vakituisesti Suomessa.

”Näiden osalta selvitetään erityisesti niiden esiintymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden lähistöllä sekä tarvittavia hallintatoimia. Muiden kahdeksan lajin osalta selvitetään niiden mahdollisia leviämisreittejä ja -tapoja Suomeen sekä selviytymistä Suomen oloissa”, kertoo erikoistutkija Erja Huusela-Veistola Luonnonvarakeskuksesta.

Jatkohanke tuottaa suositukset kahdentoista vieraslajin hallintatoimenpiteiksi. Vastaavat suositukset on jo tehty 37 lajille. Suositusten avulla haitallisten vieraslajien torjunta ja leviämisen ehkäisy pyritään kohdentamaan kustannustehokkaasti kiireellisimpiin ja tärkeimpiin kohteisiin.

Vieraslajihavaintojen keräämiseen tarvitaan kansalaisten apua, jotta vieraslajien levinneisyystiedot ovat mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset.

Havaintoja kaivataan etenkin jättipalsamista ja piisamista. Havainnoista voi kertoa vieraslajiportaalin kautta.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut tarkoituksella tai tahattomasti niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa alkuperäistä luontoa ja sen monimuotoisuutta.

Jättipalsami on kookas ja kasvaa nopeasti. Se on viime aikoina runsastunut ja levinnyt monin paikoin. Jättipalsamin torjunta on ensiarvoisen tärkeää.

Piisami puolestaan on taantunut huippuvuosistaan, ja tarkempaa kuvaa sen nykylevinneisyydestä tarvitaan mahdollisten hallintatoimien suunnittelussa.

Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa vieraslajien hallinnan jatkohankkeessa on mukana Suomen Ympäristökeskus SYKE.

Aiheeseen liittyvät artikkelit