Kaidin Kemiin suunniteltu biopolttoainejalostamo sai ympäristöluvan

Uutiset 27.04.2018

Valmistuttuaan jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Carl Haglund aloitti Kaidi Finlandin toimitusjohtajana vuonna 2016.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvan Kaidi Finlandin suunnittelemalle biopolttoainejalostamolle Kemin Ajokseen. Samalla aluehallintovirasto on myöntänyt laitokselle vesilain mukaisen luvan prosessi- ja jäähdytysveden ottamiseen merestä ja niiden palauttamiseen mereen sekä tarvittavien rakenteiden sijoittamiseen vesialueelle.

”Ympäristöluvan myöntäminen on hankkeelle merkittävä etappi. Hankkeen ympäristöaspektit ovat meille tärkeitä ja olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että perusteellinen prosessi saatiin päätökseen hyvässä yhteisymmärryksessä viranomaisten kanssa”, sanoo Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund.

Jalostamon on tarkoitus valmistaa liikennekäyttöön tarkoitettua puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä ja naftaa.

”Hankkeen etenemiseen vaikuttaa vielä merkittävästi RED II -lainsäädännön valmistuminen. Tämän selvittyä voimme tehdä perusteellisen markkina-analyysin, jonka pohjalta hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä”, Haglund lisää.

Kemiin rakennettava biojalostamo käyttäisi raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa, kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 prosenttia olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 prosenttia uusiutuvaa bensiiniä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit