Tutkimus: Ihmisen toiminta muuttaa lähteiden ekosysteemiä ­– kunnostuksista lupaavia tuloksia

Uutiset 30.04.2018

Elinympäristökunnostuksilla voidaan parantaa lähdeluonnon monimuotoisuutta, uusi tutkimus osoittaa.


Seppo Samuli / VL-arkisto
Lähteet ja lähteiköt on metsälaissa luokiteltu erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ihmisen toiminta aiheuttaa muutoksia lähde-ekosysteemien rakenteessa ja toiminnassa, ja luontainen palautuminen häiriöistä on hidasta. Kaisa Lehosmaa Oulun yliopistosta tutki metsäojituksia ja pohjaveden laadun heikkenemistä, jotka molemmat aiheuttavat huomattavia muutoksia lähteissä.

Tutkimuksen mukaan erityisesti metsäojitukset hidastavat lähde-ekosysteemeille keskeisiä toimintoja ja johtavat sammallajiston muutokseen ja sen monimuotoisuuden taantumiseen. Pohjaveden laadun heikkeneminen vaikuttaa muun muassa lähdelajiston monimuotoisuuteen ja muuttaa lajikoostumusta.

Elinympäristökunnostuksilla voidaan kuitenkin palauttaa luonnontilaisen kaltainen hydrologinen tila. Kunnostusten myötä lähteiden hydrologinen tila parani selvästi, kun pohja- ja pintaveden tasapaino palautui luonnontilaisten lähteiden kaltaiseksi.

Kunnostusten ansiosta pohjaeläinlajisto palautui luonnontilaisten lähteiden kaltaiseksi ja vesisammalten määrä kasvoi. Näin ollen ensimmäisiä merkkejä lähdeluonnon monimuotoisuuden paranemisesta voitiin havaita.

Lähteet ja lähteiköt on metsälaissa luokiteltu erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi. Lähteiden kunnostukset ovat Suomessa viime vuosina yleistyneet, mutta niiden hydrologisia ja ekologisia vaikutuksia ei ole aiemmin juurikaan tutkittu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit