Metsä Group haluaa uudistaa Kemin tehtaansa: ”Siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen kiihtyy”

Uutiset 03.05.2018

Esiselvityksessä tutkitaan erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia.


Kimmo Syväri
Kemin sellutehdas työllistä noin 1 500 henkilöä Suomessa.

Metsä Group on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Esiselvityksessä arvioidaan kahta toteutusvaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyinen sellutehdas korvataan kokonaan uudella biotuotetehtaalla, joka olisi sellun tuotantokapasiteetiltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä suurempi. Sähköenergian omavaraisuusastetta nostettaisiin merkittävästi ja tehtaan biotuotevalikoimaa kasvatettaisiin.

Toisessa vaihtoehdossa nykyisen tehtaan elinkaarta pidennetään modernisoimalla useita osastoja ja säilytetään tuotantokapasiteetti ja puun kulutus suurin piirtein ennallaan.

”Siirtyminen fossiilitaloudesta kohti vastuullista biotaloutta kiihtyy. Metsäteollisuudella ja Metsä Groupilla on tässä kehityksessä merkittävä rooli. Käynnistämässämme esiselvityksessä arvioimme edellytyksiä hyvin merkittävään investointiin Kemissä”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Esiselvityksessä tutkitaan erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia.

Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2019 kesään asti, jolloin tehtäisiin päätöksiä mahdollisesta YVA- ja ympäristölupamenettelyjen käynnistämisestä.

Esiselvitystä johtaa diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi elokuussa 2017 käynnistyneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia, ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehdasta on uudistettu vaiheittain, ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit